DZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW KAPITALNYCH

Do głównych zadań Działu należy: 

-prowadzenie postępowań przetargowych o udzielenie zamówień publicznych na budowę, przebudowę lub remont dróg publicznych w mieście Sopot,
-opracowywanie programów dla poszczególnych zadań inwestycyjnych i remontowych,
-przygotowywanie dokumentacji projektowej, 
-przygotowywanie warunków technicznych do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
-nadzór nad realizacją zadań,
-koordynacja robót,
-zlecanie, nadzór nad realizacją umów, odbiory robót, udział w przeglądach gwarancyjnych,
-rozliczanie realizowanych zadań oraz prowadzenie sprawozdawczości,
-przygotowanie, realizacja i odbiór inwestycji dofinansowanych z Unii Europejskiej oraz finansowanych z subwencji ogólnej i dotacji we współpracy z instytucjami zewnętrznymi,


Kontakt:
Adres: Al. Niepodległości 930, 81-861 Sopot, pok. 5, 6.
Tel/fax: 58 550 24 81
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku, godz. 7.00 – 15.00.
Email:  zdiz-inwestycje@sopot.pl


metryczka


Wytworzył: Bartosz Wiśniewski (28 grudnia 2012)
Opublikował: Bartosz Wiśniewski (28 grudnia 2012, 08:39:55)

Ostatnia zmiana: Radosław Laskowski (16 kwietnia 2014, 07:43:10)
Zmieniono: Aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 13224