Uzgodnienia dokumentacji projektowych i ubezpieczenia komunikacyjne

I. Do głównych zadań Działu należy:  

  1. rozpatrywanie wniosków o wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi publicznej,
  2. rozpatrywanie wniosków o wydanie uzgodnienia projektu budowlanego zjazdu z drogi publicznej,
  3. rozpatrywanie wniosków o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi publicznej obiektu lub urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi lub potrzebami ruchu drogowego,
  4. rozpatrywanie wniosków o wydanie uzgodnienia projektu budowlanego obiektu lub urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi lub potrzebami ruchu drogowego lokalizowanego w pasie drogowym drogi publicznej,
  5. przyjmowanie zgłoszeń szkód komunikacyjnych na osobie z odpowiedzialności cywilnej,
  6. przyjmowanie zgłoszeń szkód komunikacyjnych w mieniu z odpowiedzialności cywilnej.

Procedura uzyskania zezwoleń i uzgodnień oraz sposób składania zgłoszeń szkód komunikacyjnych, wraz z drukami wniosków dostępna w zakładce INFORMACJE PODSTAWOWE: Jak załatwić


Przyjęcia interesantów: pokój nr 13

Godziny pracy kasy:

8.00 - 10.00
od poniedziałku do piątku

nr konta:
Bank MILLENIUM S.A. o/Sopot
91 1160 2202 0000 0002 7048 8516

metryczka


Wytworzył: Leszek Uschler (14 marca 2013)
Opublikował: Leszek Uschler (14 marca 2013, 13:18:35)

Ostatnia zmiana: Radosław Laskowski (10 listopada 2017, 11:33:36)
Zmieniono: Zmiana nr konta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8177