zamówienie na:

PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. „PRZEBUDOWA CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO POŁOŻONEGO POMIĘDZY ULICAMI BOHATERÓW MONTE CASSINO 25-31 I CZYŻEWSKIEGO W SOPOCIE”

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 19/NZ/2019/AT
wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 23 października 2019  11:00
wynik postępowania: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Alfa Przemysław Marszałkowski Ul. Głogowa 9 80-297 Banino