zamówienie na:

Zakup rębaka wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni W Sopocie
tryb zamówienia: Bez Zastosowania Przepisów PZP
nr sprawy: ZP – 15/NZ/2019/KS
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 14 października 2019  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu oceny złożonej oferty w przedmiotowym postępowaniu, została wybrana oferta Biuro handlowe RUDA Sp. z o.o. Sp.k.40-555 Katowice , ul. Zegadłowicza 10 do realizacji przedmiotu zamówienia.  

Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie zaprasza do złożenia oferty w procedurze ZP – 15/NZ/2019/KS dotyczącej udzielenia zamówienia o wartości niższej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30.000 euro, bez konieczności stosowania przepisów Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, w oparciu o art.4 pkt.8. Ustawy na:
Opis przedmiotu  zamówienia: Zakup rębaka wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego

Zapytanie_ofertowe (29kB) word Formularz_oferty (24kB) word Projekt_Umowy (28kB) word Oświadczenie_RODO (19kB) word Zmina_Nr_1 (230kB) pdf
Projekt_Umowy_po_zmianie (29kB) word Wybór_oferty (58kB) word

metryczka


Opublikował: Katarzyna Sławek (3 października 2019, 10:07:48)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Sławek (18 października 2019, 12:10:25)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 124