zamówienie na:

WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH W CELU REALIZACJI ZADANIA PN: REMONT TUNELU POD TORAMI PKP SOPOT KAMIENNY POTOK

zamawiający: Zarząd Dróg i zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 12/NZ/2019/AT
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 30 września 2019  11:00
przyczyna unieważnienia: na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 
SIWZ Remont tunelu SKM SOPOT Kamienny Potok WO.docx (182kB) word
Przedmiar Robót.pdf (2052kB) pdf
ogłoszenie remont tunelu pod torami PKP Sopot Kamienny Potok.pdf (433kB) pdf
Informacja z otwarcia ofert.pdf (175kB) pdf
ogloszenie BZP o unieważnieniu.pdf (285kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Aneta Tarczyńska
Opublikował: Aneta Tarczyńska (13 września 2019, 14:39:25)

Ostatnia zmiana: Aneta Tarczyńska (7 października 2019, 15:14:32)
Zmieniono: Unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 235