zamówienie na:

Przebudowa przejścia podziemnego pod Al.Niepodległości pomiędzy ul. Bohaterów Monte Cassino a ul. 1 Maja w Sopocie

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na roboty budowlane
nr sprawy: 09/NZ/2019/EB
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 5,548 mln euro
termin składania ofert: 25 września 2019  11:00
wynik postępowania: Zamawiający zawiadamia, że unieważnia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane na podst art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp: 
ogłoszenie o zamówieniu (33kB) word ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ (206kB) word SIWZ
dokumentacja zadania dokumentacja postępowania
odpowiedzi na pyt do SIWZ (178kB) pdf odpowiedzi na pyt do SIWZ
Informacja z otwarcia ofert (127kB) word informacja z otwarcia ofert
unieważnienie postępowania (198kB) pdf unieważnienie postępowania

metryczka


Opublikował: Ewa Banaszak (10 września 2019, 11:27:41)

Ostatnia zmiana: Ewa Banaszak (2 października 2019, 14:59:05)
Zmieniono: unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 885