zamówienie na:

Sprzedaż samochodów stanowiących mienie Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Bez zast. przepisów PZP art. 4 ust.8
nr sprawy: ZP-05/NZ/2019/KS
wartość: do 30 tys euro
termin składania ofert: 18 września 2019  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu oceny złożonych ofert w przedmiotowym postępowaniu, została wybrana oferta: na sprzedaż 1) MELEX 145,31 zakupionego przez Firmę Handlowo – Usługową „PEMA” Danuta Cygan, ul. E Plater 5 42-310 Żarki. 2)IVECO GSP 47JG zakupionego przez Przedsiębiorstwo GLOBAL Sonja Piotrowska ul. Sienkiewicza 13/1, 85-037 Bydgoszcz.