zamówienie na:

Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji inwestycji pn. Przebudowa przejścia podziemnego pod Al.Niepodległości pomiędzy ul. Bohaterów Monte Cassino a ul. 1 Maja w Sopocie

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na usługę
nr sprawy: 08/NZ/2019/EB
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 221 tys euro
termin składania ofert: 6 września 2019  11:00
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 6) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.  
ogłoszenie o zamówieniu (206kB) word ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ (624kB) word SIWZ
unieważnienie postępowania (221kB) pdf unieważnienie postępowania

metryczka


Opublikował: Ewa Banaszak (29 sierpnia 2019, 14:42:07)

Ostatnia zmiana: Ewa Banaszak (4 września 2019, 13:29:44)
Zmieniono: unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 159