zamówienie na:

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

zamawiający: Zarząd Dróg i zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: bez konieczności stosowania przepisów Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, w oparciu o art. 4 ust. 8.
nr sprawy: ZP-06/NZ/2019/AT
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 12 września 2019  15:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę, złożoną przez: BALTA Sp. z o.o. S.K. ul. Słowackiego 37K , 80-257 Gdańsk. Oferta Wykonawcy spełnia warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz spełnia kryteria oceny.