zamówienie na:

USŁUGA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ I W OKRESIE GWARANCJI INWESTYCJI pn.:Remont wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu ul. Jana z Kolna w Sopocie.

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: postępowanie zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy PZP, na podst Regulaminu udzielania zam.publ. ZDiZ w Sopocie
nr sprawy: ZP-01/NZ/2019/EB
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 30 tys euro
termin składania ofert: 9 sierpnia 2019  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu oceny złożonych ofert w przedmiotowym postępowaniu, została wybrana oferta nr 5 złożona przez Biuro Obsługi Inwestycji „INWEST-WYBRZEŻE” Sp. z o.o. ul. Derdowskiego 7 81-369 Gdynia, do realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia .  
zaproszenie do składania ofert (38kB) word zaproszenie do składania ofert
opis przedmiotu zam (157kB) word opis przedmiotu zamówienia
wzór oferty (25kB) word wzór oferty
wzór umowy (34kB) word projekt umowy
NI Wykaz uslug.docx (16kB) word wykaz usług
NI Wykaz osób.docx (16kB) word wykaz osób
wybór oferty (337kB) pdf zawiadomienie o wyborze oferty

metryczka


Opublikował: Ewa Banaszak (19 lipca 2019, 14:04:07)

Ostatnia zmiana: Ewa Banaszak (12 sierpnia 2019, 11:55:17)
Zmieniono: wybór

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 289