zamówienie na:

Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji inwestycji pn: Przebudowa ścieżki rowerowej w Alei Niepodległości na odcinku od ul. Haffnera do ul. Wejherowskiej w Sopocie.

zamawiający: GMINA MIASTA SOPOTU, w imieniu której działa ZARZĄD DRÓG i ZIELENI W SOPOCIE
tryb zamówienia: postępowanie zgodnie z art. 4 pkt 8) Ustawy Pzp, na podst. Regulaminu udzielania zamówień publ. ZDiZ w Sopocie
nr sprawy: ZP-II-TI-05-06/2019
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 30 000 euro
termin składania ofert: 17 lipca 2019  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że w ww. postępowaniu wpłynęły 4 oferty. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 4 złożoną przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ALFA Przemysław Marszałkowski z siedzibą w: 80 - 297 Banino, ul. Głogowa 9. Cena wybranej oferty: 11 070,00 zł. brutto, zadeklarowana ilość pobytów inspektora nadzoru w ciągu tygodnia na budowie: 5 pobytów. 
Zaproszenie do złożenia oferty (35kB) word Zaproszenie do składania ofert
OPZ (158kB) word Opis przedm. zamówienia
Formularz oferty (22kB) word Formularz oferty
Projekt Umowy (30kB) word Projekt umowy
Wykaz osób (76kB) word Wykaz osób
Wykaz usług (74kB) word Wykaz usług

metryczka


Opublikował: Ulenberg Hanna (9 lipca 2019, 14:19:09)

Ostatnia zmiana: Ulenberg Hanna (19 lipca 2019, 12:03:50)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 179