zamówienie na:

ELEKTRYCZNY KARAWAN POGRZEBOWY DO PRZEWOZU TRUMN I URN NA TERENIE CMENTARZA WRAZ Z DOSTAWĄ DO SIEDZIBY CMENTARZA KOMUNALNEGO W SOPOCIE

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot w imieniu której Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Bez Zastostowania Przepisów PZP art.4 ust.8
nr sprawy: ZP-31/TC/2019
wartość: do 30 tys euro
termin składania ofert: 11 czerwca 2019  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu oceny złożonych ofert w przedmiotowym postępowaniu, została wybrana oferta firmy ZPUH TENSI S.C., ul. Przemysłowa 24 blok 7, 39-300 Mielec do realizacji przedmiotu zamówienia. Cena wybranej oferty spełnia kryteria oceny.  
Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie zaprasza do złożenia oferty cenowej w procedurze nr ZP – 31/TC/2019 dotyczącej udzielenia zamówienia o wartości niższej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30.000 euro, bez konieczności stosowania przepisów Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, w oparciu o art.4 ust.8. Ustawy na:
1. Opis przedmiotu  zamówienia :  ELEKTRYCZNY KARAWAN POGRZEBOWY DO PRZEWOZU TRUMIEN I URN NA TERENIE CMENTARZA WRAZ Z DOSTAWĄ DO SIEDZIBY CMENTARZA KOMUNALNEGO W SOPOCIE
- POJAZD DWUOSOBOWY Z PLATFORMĄ DO PRZEWOZU TRUMNY;
- SILNIK 5 KW AC, ZASILANIE PRĄDEM PRZEMIENNYM, NAPĘD 48V;
- AKUMULATORY 6V 240Ah/C20 T125- 8 szt, PROSTOWNIK  48V HF ZEWNĘTRZNY
- KOLOR POJAZDU SZARO- CZARNY;
- KOLOR  SIEDZEŃ CZARNY;
- PEŁNA INSTALACJA OŚWIETLENIOWA, (TYLNE LAMPY LED);
- HAMULCE HYDRAULICZNE- TARCZOWE PRZÓD, BĘBNOWE TYŁ LUB TARCZOWE- PRZÓD I TYŁ;
- ZAWIESZENIE – PODWÓJNE WAHACZE NA SPRĘŻYNACH;
- ZINTEGROWANY ZESPÓŁ WSKAŹNIKÓW ( WSKAŹNIK ROZŁADOWANIA AKUMULATORÓW,    
  PRĘDKOŚCIOMIERZ,
  LICZNIK KILOMETRÓW, LICZNIK MOTOGODZIN);
- 3-PUNKTOWE PASY BEZPIECZEŃSTWA;
- KOŁA 20,5 X 8 PLUS KOŁPAKI;
- PRZEKŁADNIA 20:1;
- DASZEK;
- SZYBA SZKLANA Z WYCIERACZKĄ I SPRYSKIWACZEM;
- PLATFORMA NA TRUMNĘ WYSUWANA O STRUKTURZE „SKÓRKI POMARAŃCZY”;
- SCHOWEK POD PULPITEM;
- RAMA GALWANIZOWANA;
- PODŁOGI ZE STALI NIERDZEWNEJ;
- GNIAZDO 12 V;
- LUSTERKA BOCZNE;
- LUSTERKO WSTECZNE;
- RADIO PLUS INSTALACJA POD MONTAŻ RADIA (GŁOŚNIKI, ANTENA, WIĄZKA);
- SYSTEM UZUPEŁNINIA WODY W AKUMULATORACH;
- PROSTOWNIK POKŁADOWY;
- BATERIE 260AH/C20;
- BARIERKI NA DACHU ZABEZPIECZAJĄCE WIĄZANKI;
- MINIMUM CZTERY HAKI NA POWIESZENIE WIĄZANEK;
- DACH WYKŁADZINA ANTYPOŚLIZGOWA.
2. Wykonawca zobowiązuje się ubezpieczyć pojazd w czasie transportu do Zamawiającego.
3. Przez wykonanie zamówienia rozumie się : dostawa do siedziby Zamawiającego ul. Malczewskiego 31, Sopot   81-817. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w godzinach  od 6:00 do 13:00.
4.Termin składania ofert: 11.06.2019 do godziny 11:00.
5.Miejsce składania ofert:  SEKRETARIAT ZARZĄDU DÓG I ZIELENI W SOPOCIE AL.Niepodległości 930, 81-861 SOPOT.
6. Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.06.2019 o godzinie 12:00 w biurze Cmentarza Komunalnego w Sopocie.
7. Forma składania ofert: PAPIEROWA Z PODPISAMI I PIECZĄTKAMI.
8. Termin realizacji zamówienia: 60 dni od dnia podpisania umowy.
9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania (przy czym stawianie warunków udziału w postępowaniu nie jest obowiązkowe): BRAK
10.Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach punktowych lub procentowych, przypisanych do poszczególnych kryteriów:
kryterium: CENA waga 100 % / pkt*
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:
Cena najniższa
OCENA PUNKTOWA = cena badanej oferty x 100 % x 100 punktów
11.W załączeniu przekazuje się Wykonawcy oświadczenie RODO,  Projekt Umowy (jeśli dotyczy), w którym określono wszystkie warunki zmian Umowy, jaka zostanie zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania.
12. Zamawiający dopuszcza umowę Wykonawcy z zastrzeżeniem, że płatność za dostarczony przedmiot zamówienia dokonywana będzie przez Zamawiającego na podstawie prawidłowo sporządzonej faktury VAT w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT (szczegółowy opis zawiera pkt.19).
13.  W przypadku umowy Wykonawcy, do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć wzór umowy do akceptacji przez Zamawiającego.
 
Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/2017 z dnia 12.10.2017r., z zastrzeżeniem art. 701 § 3 oraz art. 703 § 2 kodeksu cywilnego, tj. Zamawiający może w każdym czasie zmienić lub odwołać warunki niniejszego postępowania, a także zamknąć (unieważnić) postępowanie bez dokonania wyboru.
 
  Zapytanie _ofertowe (117kB) word Formularz_oferty (27kB) word Projekt_Umowy (31kB) word Oświadczenie_RODO (22kB) word Zapytanie_Nr_1 (218kB) pdf Wybór_oferty (279kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Dorota Zielska
Opublikował: Dorota Zielska (28 maja 2019, 12:32:40)

Ostatnia zmiana: Dorota Zielska (12 czerwca 2019, 13:01:32)
Zmieniono: Rostrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 149