zamówienie na:

Dostawa i montaż drewnianych urządzeń gimnastycznych na teren rekreacyjny przy dawnym ujęciu wody - Sopot Brodwino

zamawiający: Dział Zieleni, Drzewostanu Ulicznego i Lasów Komunalnych
tryb zamówienia: rozeznanie rynkowe
nr sprawy: TZ/16/ZL/2019
wartość: poniżej 30 tys euro
termin składania ofert: 4 kwietnia 2019  12:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie TZ/16/ZL/2019 zostało unieważnione, z uwagi na brak złożonych ofert. 
Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
Dział Zieleni, Drzewostanu Ulicznego i Lasów Komunalnych
Al. Niepodległości 930, 81-861 Sopot, województwo pomorskie,
 
adres poczty elektronicznej : zielen@zdiz.sopot.pl
strona internetowa:  www.zdiz.sopot.pl
www.sopot.pl (BIP/Zamówienia Publiczne)
NIP: 585-10-03-159
REGON: 221209973
nr telefonu   058 / 551 72 61 w 40
nr faksu        058 / 551 55 34
godziny urzędowania: od 7:00 do 15:00. 


 
 
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
 
w procedurze nr TZ/16/ZL/2019 dotyczącej udzielenia zamówienia, o wartości niższej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, bez konieczności stosowania przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych w oparciu o art.4 ust.8. na:
„Dostawa i montaż drewnianych urządzeń gimnastycznych na teren rekreacyjny przy dawnym ujęciu wody - Sopot Brodwino.” .

Usługa obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych do realizacji zlecenia prac:
- prace przygotowawcze polegające na wyrównaniu terenu nawierzchni przy montowanych urządzeniach, - dostawę i montaż drewnianych urządzeń gimnastycznych na teren rekreacyjny.   
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1.


Zaproszenie do składania ofert (784kB) pdf
zał nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (252kB) word
zał nr 2 - Formularz ofertowy (32kB) word
zał nr 3 - Formularz cenowy (38kB) word
Informacja o unieważnieniu postępowania (343kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Joanna Pruciak
Opublikował: Monika Sawicka (29 marca 2019, 09:55:34)

Ostatnia zmiana: Monika Sawicka (5 kwietnia 2019, 13:57:26)
Zmieniono: Informacja o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 130