zamówienie na:

Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji inwestycji pn: Budowa ścieżki rowerowej w Alei Wojska Polskiego na odcinku od Molo w Sopocie do granicy Gdańska ( z wyłączeniem zrealizowanego odcinka od ul. Kordeckiego do ul. Chrobrego)

zamawiający: GMINA MIASTA SOPOTU, w imieniu której działa ZARZĄD DRÓG i ZIELENI W SOPOCIE
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na usługę
nr sprawy: 03/TI/2019
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 221 tys. euro
termin składania ofert: 15 marca 2019  12:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty 
Ogłoszenie (179kB) word Ogłoszenie
SIWZ (262kB) word SIWZ
Odpowiedzi na pytania (152kB) word odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert (162kB) word Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (169kB) word Zawiadomienie o wyborze oferty

metryczka


Opublikował: Ulenberg Hanna (7 marca 2019, 14:22:47)

Ostatnia zmiana: Ulenberg Hanna (1 kwietnia 2019, 12:37:39)
Zmieniono: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 390