zamówienie na:

Remont wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu Al. Niepodległości w Sopocie - Etap II na kierunku Gdynia-Gdańsk wraz z chodnikiem i dojazdami

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na roboty budowlane
nr sprawy: 08/TI/2019
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 5,225 mln euro
termin składania ofert: 22 marca 2019  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu badania i oceny oferty złożonej w postępowaniu jw, na podst. art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych z późn. zm, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Firmę Budowlano-Drogową MTM SA z siedzibą w 81-061 Gdyni ul. Hutnicza 35. 
ogłoszenie o zamówieniu (100kB) word ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ (195kB) word SIWZ
dokumentacja zadania dokumentacja zadania
opis przedmiotu zam (105kB) word opis przedmiotu zamówienia
odpowiedzi na pyt do SIWZ (66kB) word odpowiedzi na pyt do SIWZ
odpowiedzi na pyt do SIWZ (64kB) word odp na pyt do SIWZ 
aktualizacja przedmiaru (56kB) excel aktualizacja przedmiaru
Informacja z otwarcia ofert (127kB) word informacja z otwarcia ofert
wybór oferty (527kB) pdf wybór oferty

metryczka


Opublikował: Ewa Banaszak (7 marca 2019, 14:12:18)

Ostatnia zmiana: Ewa Banaszak (10 kwietnia 2019, 14:06:58)
Zmieniono: wybór oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 360