zamówienie na:

Usługa nasadzenia wraz z pielęgnacją dla zadania pn: Nasadzenia szpalerowe w Alei Niepodległości w Sopocie: Odcinek 5 - od ul. Bohaterów Monte Cassino do ul. Goyki; Odcinek 6 - Od ul. Goyki do ul. Armii Krajowej

zamawiający: GMINA MIASTA SOPOTU, w imieniu której działa ZARZĄD DRÓG i ZIELENI W SOPOCIE
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na usługę
nr sprawy: 09/TI/2019
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 221 tys. euro
termin składania ofert: 15 marca 2019  11:00
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie. Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu w postępowaniu. 
Ogłoszenie (136kB) word Ogłoszenie
SIWZ (196kB) word SIWZ
projekt koncepcyjny (7457kB) pdf Projekt koncepcyjny
SST (143kB) pdf SST
Przedmiar (34kB) excel Przedmiar
Szczegół montażu kraty (5245kB) pdf Szczegół montażu kraty
Wizualizacja (3291kB) jpg Wizualizacja 1
Wizualizacja (8192kB) jpg Wizualizacja 2
Rysunek odc. 5 (1246kB) pdf Rysunek odc. 5
Rysunek odc. 6 (1438kB) pdf Rysunek odc. 6
Unieważnienie postępowania (123kB) word Unieważnienie postępowania

metryczka


Opublikował: Ulenberg Hanna (6 marca 2019, 14:52:06)

Ostatnia zmiana: Ulenberg Hanna (15 marca 2019, 12:31:21)
Zmieniono: unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 163