zamówienie na:

Budowa placu zabaw przy Alei Wojska Polskiego na wysokości wejścia na plażę numer 33 od strony Lasku Karlikowskiego

zamawiający: Dział Zieleni, Drzewostanu Ulicznego i Lasów Komunalnych
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 03/TZ/2019
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 20 marca 2019  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu, na podst. art. 92 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych z późn. zmianami, wybrano jako najkorzystniejszą - ofertę nr 7 złożoną przez Ireneusza Konkel, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą handlowo-usługową Auto-Sport Ireneusz Konkel, Cieszenie 7D, 83-334 Miechucino. W postępowaniu oferty złożyło 8 Wykonawców. W postępowaniu odrzucono jedną ofertę: na podstawie art.89 ust. 1 pkt 7b) Ustawy Prawo zamówień publicznych. Z postępowania został wykluczony jeden Wykonawca: na podstawie art.24 ust. 1 pkt 12 Ustawy Prawo zamówień publicznych.  
Budowa placu zabaw przy Alei Wojska Polskiego na wysokości wejścia na plażę numer 33 od strony Lasku Karlikowskiego - obejmuje następujące prace: roboty rozbiórkowe i demontażowe, wykonanie nawierzchni bezpiecznej oraz nawierzchni z kostki, wykonanie ogrodzenia, dostawę i montaż wielofunkcyjnego zestawu zabawowego, dostawę i montaż małej architektury: kosze na śmieci, stojaki na rowery i ławki z oparciem, wykonanie trawników, prace wykończeniowe.


Ogłoszenie (212kB) word
SIWZ (185kB) word
Dokumentacja
Odpowiedź na pytania do SIWZ (289kB) pdf
Zmiana w treści SIWZ (344kB) pdf
Zmiana treści SIWZ nr 2 (262kB) pdf
Informacja z otwarcia ofert (386kB) pdf
Wybór oferty (640kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Maria Fengler
Opublikował: Monika Sawicka (6 marca 2019, 14:05:22)

Ostatnia zmiana: Monika Sawicka (17 kwietnia 2019, 15:03:49)
Zmieniono: wybór oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 634