zamówienie na:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji inwestycji: „Budowa drogi rowerowej od ul. Polnej do ul. 3-go Maja w Sopocie, w ramach projektu pn: Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013 finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa ZDiZ
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na usługę
nr sprawy: 06/TI/13
wartość: poniżej 200 tys euro
termin składania ofert: 30 lipca 2013  11:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiajacy unieważnił postepowanie zgodnie z art 93 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp gdyż wystapiła istotna zmiana okolicznosci powodujaca, że wykonanie postepowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wczesniej przewidzieć- uniewazniono przetarg na roboty budowl.podlegające ww usłudze nadzoru inwestorskiego 
ogłoszenie o zamówieniu (274kB) word ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ (501kB) word SIWZ

metryczka


Opublikował: Ewa Banaszak (22 lipca 2013, 11:22:42)

Ostatnia zmiana: Ewa Banaszak (20 sierpnia 2013, 11:59:14)
Zmieniono: uniewaznienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1442