zamówienie na:

Budowa boiska do gry w piłkę na terenie placu gier i sportów przy ulicy Armii krajowej w Sopocie

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 01/TZ/2019
wartość: poniżej 5 548 000
termin składania ofert: 7 marca 2019  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu, na podst. art. 92 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych z późn. zmianami, wybrano jako najkorzystniejszą - ofertę nr 1 złożoną przez Elsik Sp. z o.o. Lniska 22, 83-330 Żukowo.  
Budowa boiska do gry w piłkę na terenie placu gier i sportów przy ulicy Armii Krajowej w Sopocie - obejmujące następujące prace: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, wykonanie boiska o nawierzchni poliuretanowej, dostawa i montaż bramek, dostawa i montaż stołu do gry w teqball, roboty wykończeniowe.

Ogłoszenie (213kB) word
SIWZ (467kB) word
Przedmiar robót (231kB) pdf
Dokumentacja
Odpowiedzi na pytania 1 (236kB) jpg
informacja z otwarcia ofert (312kB) pdf
Zawiadomienie o wyborze oferty (372kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Monika Sawicka-Menkina
Opublikował: Monika Sawicka (21 lutego 2019, 13:24:47)

Ostatnia zmiana: Monika Sawicka (15 marca 2019, 14:57:54)
Zmieniono: Zawiadomienie o wyborze oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 359