zamówienie na:

Zagospodarowanie Placu Przyjaciół Sopotu elementami przestrzennymi małej architektury Etap I - Wyspa Zieleni i Rekreacji

zamawiający: GMINA MIASTA SOPOTU, w imieniu której działa ZARZĄD DRÓG i ZIELENI W SOPOCIE
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na roboty budowlane
nr sprawy: 04/TI/2019
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 5,548 mln euro
termin składania ofert: 28 lutego 2019  11:00
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 1 Ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie. Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu w postępowaniu. 
Ogłoszenie (365kB) word Ogłoszenie
SIWZ (152kB) word SIWZ
dokumentacja dokumentacja zadania
Unieważnienie postępowania (123kB) word unieważnienie postępowania

metryczka


Opublikował: Ulenberg Hanna (12 lutego 2019, 11:29:37)

Ostatnia zmiana: Ulenberg Hanna (28 lutego 2019, 14:18:04)
Zmieniono: unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 264