zamówienie na:

Modernizacja placu zabaw wraz z dojściem do placu na terenie skweru im. Andrzeja Grubby przy ulicy Jana Kazimierza

zamawiający: Dział Zieleni, Drzewostanu Ulicznego i Lasów Komunalnych
tryb zamówienia: rozeznanie rynkowe
nr sprawy: TZ/10/ZL/2019
wartość: poniżej 30 tys euro
termin składania ofert: 15 lutego 2019  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, iż w postępowaniu na „Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej na zadanie: Modernizacja placu zabaw wraz z dojściem do placu na terenie skweru im. Andrzeja Grubby przy ulicy Jana Kazimierza”. złożono 7 ofert. Informujemy, iż do realizacji zadania wybrano ofertę nr 2 – firmy INDOM Mieczysław Tkaczyk, 80-297 Banino, ul. Ogrodowa 5 
 
Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
Dział Zieleni, Drzewostanu Ulicznego i Lasów Komunalnych
Al. Niepodległości 930, 81-861 Sopot, województwo pomorskie,
 
adres poczty elektronicznej: samonika@sopot.pl
strona internetowa  www.zdiz.sopot.pl
www.sopot.pl (BIP/Zamówienia Publiczne)
NIP: 585-10-03-159
REGON: 221209973
nr telefonu   058 / 551 72 61 w. 40
nr faksu        058 / 551 55 34
godziny urzędowania: od 7:00 do 15:00 
 
 
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
 
w procedurze nr TZ/10/ZL/2019 dotyczącej udzielenia zamówienia, o wartości niższej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, bez konieczności stosowania przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych w oparciu o art.4 ust.8. na:
 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej na zadanie:

„Modernizacja placu zabaw wraz z dojściem do placu na terenie skweru im. Andrzeja Grubby przy ulicy Jana Kazimierza”
 
Szczegółowy zakres dokumentacji został zawarty w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.
Zaproszenie do składania ofert (1164kB) pdf
Opis przedmiotu (39kB) word
Formularz oferty (31kB) word
Wykaz zamówień (34kB) word
informacja o wynikach postępowania (378kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Monika Sawicka-Menkina
Opublikował: Monika Sawicka (8 lutego 2019, 12:40:25)

Ostatnia zmiana: Monika Sawicka (18 lutego 2019, 09:34:37)
Zmieniono: informacja o wynikach postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 156