zamówienie na:

Cięcia sanitarne drzew rosnących na terenie miasta Sopotu

zamawiający: Dział Zieleni, Drzewostanu ulicznego i Lasów Komunalnych
tryb zamówienia: rozeznanie rynkowe
nr sprawy: TZ/8/ZL/2019
wartość: poniżej 30 tys eur
termin składania ofert: 11 lutego 2019  11:00
wynik postępowania: Informujemy, iż do realizacji wybrano: Dla zadania I i II ofertę nr 3 – firmy Dendroserwis mgr inż. Robert Porębny. Dla zadania III ofertę nr 1 – firmy Chirurgia, Formowanie, Wycinka Drzew inż. Czesław Hopa Pozostałe informacje w zalaczniku. 
Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
Dział Zieleni, Drzewostanu Ulicznego i Lasów Komunalnych
Al. Niepodległości 930, 81-861 Sopot, województwo pomorskie,
 
adres poczty elektronicznej : samonika@sopot.pl
strona internetowa:  www.zdiz.sopot.pl
www.sopot.pl (BIP/Zamówienia Publiczne) 
NIP: 585-10-03-159
REGON: 221209973
nr telefonu   058 / 551 72 61 w 40
nr faksu        058 / 551 55 34
godziny urzędowania: od 7,00 do 15,00.
 
 
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
 
w procedurze nr TZ/ 8 /ZL/2019 dotyczącej udzielenia zamówienia, o wartości niższej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, bez konieczności stosowania przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych w oparciu o art.4 ust.8. na:
„Cięcia sanitarne drzew rosnących na terenie miasta Sopotu” zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia.
Warunki udziału w postępowaniu: 
 
Oferent musi wykazać, iż posiada:
· wiedzę i doświadczenie w realizacji zadań tego typu – cięcie drzew z zastosowaniem technik alpinistycznych – w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie) wykonał co najmniej 4 zadania – polegające na wycince, cięciach sanitarnych, odciążających i formujących obejmujące min 10 drzew z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz daty wykonania i Zleceniodawcy;Zaproszenie do składania ofert (780kB) pdf
Opis przedmiotu zamówienia (39kB) word
Formularz oferty (35kB) word
Wykaz zamówień (34kB) word
Mapka - Bitwy pod Płowcami (426kB) jpg
Mapka - Armii Krajowej/Kopernika (643kB) jpg
Informacja o wynikach (308kB) pdf


metryczka


Odpowiada za treść: Monika Sawicka-Menkina
Opublikował: Monika Sawicka (4 lutego 2019, 12:31:35)

Ostatnia zmiana: Monika Sawicka (13 lutego 2019, 11:45:36)
Zmieniono: Informacja o wynikach

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 185