zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania : remont wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul.Jana z Kolna w Sopocie

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Bez zastosowania przepisów PZP art. 4 ust. 8
nr sprawy: ZP-II-TI-05/01/2019
wartość: poniżej 30 tys euro
termin składania ofert: 8 lutego 2019  13:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, iż w postępowaniu na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania : remont wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul.Jana z Kolna w Sopocie wpłynęło 5 ofert. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 3 złożoną przez firmę TESA Cezary Najda z sidzibą w Malborku przy ul.Stefana Batorego 4 
zaproszenie do złożenia oferty (31kB) word -zaproszenie do złożenia oferty
formularz oferty (24kB) word -wzór formularza oferty
projekt umowy (34kB) word -projekt umowy
mapa z obszarem inwestycji (862kB) pdf -mapa z obszarem inwestycji
przegląd obiektu (2372kB) pdf - przegląd obiektu

metryczka


Opublikował: Łuczyńska Elżbieta (31 stycznia 2019, 13:31:24)

Ostatnia zmiana: Łuczyńska Elżbieta (12 lutego 2019, 09:12:24)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 208