zamówienie na:

Sukcesywna dostawa środków czystości, chemii gospodarczej i artykułów gospodarstwa domowego powszechnie dostępnych i o określonym standardzie jakościowym - związanych z higieną pracy

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu z siedzibą ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot w imieniu której działa Zarząd dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Bez Zastosowania przepisów Ustawy PZP art. 4 ust. 8
nr sprawy: ZP-52/TT/2017
wartość: do 30 tys euro
termin składania ofert: 22 listopada 2017  11:00
przyczyna unieważnienia: Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione ponieważ przedmiot zamówienia jest opatrzony wadą nie pozwalającą na zawarcie ważnej umowy.  

Sopot, dnia 09.11.2017 r.
 
Gmina Miasta Sopotu,
ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot
NIP 585-14-11-941; REGON: 191675563;
w imieniu której działa  Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
Al. Niepodległości 930, 81-861 Sopot, województwo pomorskie,
adres poczty elektronicznej : k.slawek@zdiz.sopot.pl
strona internetowa  bip.zdiz.sopot.pl;
 nr telefonu  58 551 21 15, nr faksu  58 551 55 34
 godziny urzędowania: od 7.00 do 15.00.
 
 
Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie zaprasza do złożenia oferty cenowej w procedurze ZP-52/TT/2017 dotyczącej udzielenia zamówienia o wartości niższej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30.000 euro, bez konieczności stosowania przepisów Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, w oparciu o art.4 ust.8. Ustawy na:
 
1.  Opis przedmiotu  zamówienia : Sukcesywna dostawa środków czystości, chemii gospodarczej i artykułów  gospodarstwa domowego powszechnie dostępnych i o określonym standardzie  jakościowym - związanych  z higieną pracy
Szacunkowa wartość umowy nie przekroczy kwoty 25 000,00 zł brutto.
2. Termin składania ofert: 22.11.2017 r do godz. 11:00
3.Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.
4. Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach punktowych lub procentowych, przypisanych do poszczególnych kryteriów: kryterium: cena- waga  100% / pkt*
5. W załączeniu przekazuje się Wykonawcy Projekt Umowy, w którym określono wszystkie warunki zmian Umowy, jaka zostanie zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania.
    
Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/2017 z dnia 12.10.2017r., z zastrzeżeniem art. 701 § 3 oraz art. 703 § 2 kodeksu cywilnego, tj. Zamawiający może w każdym czasie zmienić lub odwołać warunki niniejszego postępowania, a także zamknąć (unieważnić) postępowanie bez dokonania wyboru.

Ogłoszenie (31kB) word Formularz_ofertowy (26kB) word Wzór_Umowy (27kB) word Unieważnienie (57kB) word

metryczka


Odpowiada za treść: Katarzyna Sławek
Opublikował: Katarzyna Sławek (9 listopada 2017, 12:30:14)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Sławek (17 listopada 2017, 09:55:59)
Zmieniono: Unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 176