zamówienie na:

Budowa drogi rowerowej od ul. Polnej do ul. 3-go Maja w Sopocie, w ramach projektu pn: Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013

zamawiający: ZDiZ w imieniu Gminy Miasta Sopotu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 03/TI/13
wartość: pomiędzy 2 mln a 2,2 mln
termin składania ofert: 23 lipca 2013  11:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający unieważnił postepowanie na budowę drogi rowerowej jw na podstawie art 93 ust.1 pkt 4) ustawy Pzp gdyż oferta z najnizszą ceną przewyższa kwotę, która zamawiajacy zamierza przeznaczyć na wykonanie zadania; po analizie finansowej Zamawiajacy wobec niemozności zwiększenia śrdoków na sfinansowanie zamówienia unieważnił ww. 
siwz (528kB) word SIWZ

ogłoszenie o zamówieniu (339kB) word ogłoszenie o zamówieniu

SST (2070kB) pdf SST

przedmiar (553kB) pdf przedmiar

dokumentacja dokumentacja

odpowiedzi na pyt do SIWZ z 20.06.13 (425kB) word odpowiedzi na pyt do SIWZ z 20.06.13

odpowiedzi na pyt do SIWZ z 28.06 i 01.07.13 (427kB) word dpowiedz na pyt do SWZ z 28.06.13

odpowiedzi na pyt do SIWZ z 01.07.13 (467kB) word odpowiedzi na pyt do SIWZ z 01.07.13

odpowiedzi do SIWZ z 02.07.13 (431kB) word odpowiedzi na pyt do SIWZ z 02.07.13

tabelaryczne zestawienie (197kB) jpg tabelaryczne zestawienie proj.rzewów i pnączy

tabela cd (297kB) jpg tabela cd

tabela cd (190kB) jpg tabela cd

odpowiedzi na pyt do SIWZ z 05.07.13 (432kB) word odpowiedzi na pyt do SIWZ z 05.07.13

odpowiedzi na pyt do SIWZ z 08.07.13 (427kB) word odpowiedzi na pyt do SIWZ z 08.07.13

odpowiedzi na pyt do SIWZ z 12.07.13 (438kB) word odpowiedzi na pyt do SIWZ z 12.07.13

odpowiedzi na pyt do SIWZ z 16.07.13 (427kB) word odpowiedzi na pyt do SIWZ z 16.07.13

odpowiedzi na pyt do SIWZ z 18.07.13 (427kB) word odpowiedzi na pyt do SIWZ z 18.07.13 

metryczka


Opublikował: Ewa Banaszak (14 czerwca 2013, 09:50:40)

Ostatnia zmiana: Ewa Banaszak (20 sierpnia 2013, 12:08:40)
Zmieniono: unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2768