zamówienie na:

OCHRONA I ZABEZPIECZENIE SKARPY SOPOCKIEJ wzdłuż ul. Sobieskiego wraz z remontem schodów terenowych do Urzędu Miasta w Sopocie w celu realizacji zadania pn. Ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych Sopotu poprzez zabezpieczenie obszarów cennych z jednoczesnym umożliwieniem mieszkańcom i turystom obcowania i kontaktu z przyrodą, w ramach projektu pn.: „Ochrona, rewaloryzacja i zabezpieczenie obszarów cennych przyrodniczo w Uzdrowiskach Woj. Pomorskiego poprzez budowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny oraz zagospodarowanie i zwiększenie bioróżnorodności na terenach cennych przyrodniczo w Ustce i Sopocie” – RPO woj. Pomorskiego na lata 2014-2020

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na roboty budowlane
nr sprawy: 09/TI/2017
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 5,225 mln euro
termin składania ofert: 5 września 2017  11:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 i ust.2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 
ogłoszenie o zamówieniu (160kB) word ogłoszenie
SIWZ (266kB) word SIWZ
wizualizacja (6400kB) jpg wizualizacja
Decyzja na wycinkę (4236kB) pdf decyzja o wycince
przedmiar (5693kB) pdf przedmiar
SST zieleń (79kB) word SST zieleń
SST drog (1660kB) word SST drogowa
SST konstr (3602kB) pdf SST konstr
projekty projekty
geologia (3604kB) pdf geologia
odpowiedzi na pyt do SIWZ (156kB) word odp na pyt do SIWZ
program konserwatorski program konserwatorski
odpowiedzi na pyt do SIWZ (150kB) word odpowiedzi na pyt do SIWZ
Decyzja pozw.na wycinkę (240kB) pdf decyzja zezw. na wycinkę
Informacja z otwarcia ofert (156kB) word Informacja z otwarcia ofert
Unieważnienie postępowania (141kB) word Unieważnienie postępowania

metryczka


Opublikował: Ewa Banaszak (21 sierpnia 2017, 13:51:32)

Ostatnia zmiana: Ewa Banaszak (6 września 2017, 11:28:11)
Zmieniono: uniewaznienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 815