zamówienie na:

WYKONANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, A NASTĘPNIE NA JEJ PODSTAWIE WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W CELU REALIZACJI ZADANIA PN.: „ ADAPTACJA CZĘŚCI PARKU PÓŁNOCNEGO W SOPOCIE MIĘDZY UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY I UL. MAMUSZKI – ETAP I, na potrzeby ARTINKUBATORA”

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na roboty budowlane w trybie zaprojektuj i wykonaj
nr sprawy: 03/Ti/2017
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 5,225 mln euro
termin składania ofert: 15 maja 2017  11:00
przyczyna unieważnienia: zamawiający unieważnia postępowanie na podst.art 93 ust.1 pkt 4)- cena jedynej złożonej oferty przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie niniejszego zamówienia 
ogłoszenie o zamówieniu (186kB) word ogłoszenie
SIWZ (245kB) word SIWZ
PFU PFU
PFU przedmiar (101kB) pdf PFU przedmiar
Decyzja na wycinkę (1044kB) pdf Decyzja KZ
Załączniki do SIWZ (1644kB) word Załączniki do SIWZ
Informacja z otwarcia ofert (739kB) pdf informacja z otwarcia ofert
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (163kB) word unieważnienie postępowania

metryczka


Opublikował: Ewa Banaszak (28 kwietnia 2017, 14:34:03)

Ostatnia zmiana: Ewa Banaszak (17 maja 2017, 13:15:45)
Zmieniono: uniewaznienie postepowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 320