zamówienie na:

MODERNIZACJA FONTANNY NA SKWERZE PRZY UL. KSIĄŻĄT POMORSKICH / 3 MAJA W SOPOCIE

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie; Al. Niepodległości 930; 81-861 Sopot
tryb zamówienia: rozeznania rynkowe
nr sprawy: TZ/29/ZL/2016
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 2 czerwca 2016  11:00
przyczyna unieważnienia: Oferta nie psełnia oczekiwań zamawiającego