zamówienie na:

Dostawa i montaż urządzeń do ćwiczeń – siłownia na wolnym powietrzu przy stawie przy ulicy Reja

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: rozeznanie rynkowe
nr sprawy: TZ/26/2016
wartość: pon 30 tys euro
termin składania ofert: 20 maja 2016  11:00
przyczyna unieważnienia: Brak oferty spełniającej oczekiwania Zamawiającego.