zamówienie na:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W SOPOCIE – ETAP I

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu w imieniu i na rzecz której działa ZDIZ w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na roboty bud.
nr sprawy: 06/TI/2016
wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 10 maja 2016  11:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę w/w inwestycji prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, opublikowanego w BZP , Numer ogłoszenia: 92912 - 2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień ( tekst jednolity: Dz. Ustaw z 2015r. poz. 2164 z późn.zm.  
ogłoszenie o zamówieniu (272kB) word ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ (655kB) word SIWZ
dokumentacja dokumentacja 
przedmiar drogowy (500kB) excel  przedmiar drogowy
zawiadomienie o unieważnieniu (232kB) word -zawiadomienie o unieważnieniu

metryczka


Opublikował: Łuczyńska Elżbieta (15 kwietnia 2016, 14:22:59)

Ostatnia zmiana: Łuczyńska Elżbieta (12 maja 2016, 08:50:39)
Zmieniono: {5}zawiadomienie o unieważnieniu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 507