zamówienie na:

Remont nawierzchni schodów w kierunku ul. Obrońców Westerplatte w rejonie torów kolejowych w wąwozie na przedłużeniu ulicy Majkowskiego

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie; Al. Niepodległości 930; 81-861 Sopot
tryb zamówienia: bez zastosowania przepisów Ustawy PZP
nr sprawy: TZ/59/ZL/2015
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 25 września 2015  11:00
przyczyna unieważnienia: Nie złożono żadnej oferty 

Zlecenie dotyczy wykonania remontu nawierzchni schodów w kierunku ul. Obrońców Westerplatte w rejonie torów kolejowych w wąwozie na przedłużeniu ulicy Majkowskiego.
 
Rodzaj robót budowlanych: remont nawierzchni istniejących schodów w kierunku ul. Obrońców Westerplatte. Projektuje się 7 biegów schodów (w miejscach obecnych biegów) dostosowanych do wymogów Dz. U. nr 43 poz. 430.
 
Zakres robót budowlanych: W nawiązaniu do odnowionych schodów przy ul. Winieckiego remontowane schody będą miały nawierzchnie z kostki betonowej 10x20x6cm z górna warstwa z kruszywa naturalnego. Podstopnice będą wykonane z obrzeży betonowych 30x8cm. Spoczniki pomiędzy biegami zaprojektowano równie_ z kostki betonowej 10x20x6cm z górna warstwa z kruszywa naturalnego. Murki kamienne stanowiace lico schodów pozostaja bez zmian. Szerokosc schodów 1,75m.
Na szczycie schodów znajduje sie chodnik, łaczacy schody z ul. Obronców Westerplatte, z płyt betonowych 30x30x6cm z grysem płukanym w kolorze beżowym. Chodnik ten jest w dobrym stanie technicznym. W miejscach istniejących drewnianych zabezpieczeń skarpy projektuje się zabezpieczenia z elementów gabionowych 60x60x25 i 60x120x25 cm wypełnionych kamieniami o ziarnie 100 do 150 mm. Kosze gabionowe ustawione w odległości 20cm od istniejącego murka. Osadzenie koszy na słupkach stalowych 6x4x80cm. Słupki zakotwione w fundamentach betonowych, punktowych. Za gabionami przewidziano warstwę ziemi urodzajnej grubości 15cm i szerokości 20cm, w której należy posadzić bluszcz pospolity (hedera helix) w ilosci 2szt. na 1mb.
 
Po zakończeniu robót teren należy uporządkować, odtworzyć nawierzchnię w miejscach prowadzonych robót.
Dokumentacja projektowa w załączeniu.
zaproszenie do składania ofert (135kB) word
Opis przemiotu zamówienia (26kB) word
Formularz ofertowy (28kB) word
Wykaz zamówień (31kB) word
Wykaz osób (36kB) word
Wzór umowy (47kB) word
załacznik nr 6 - dokumentacja projektowa (4263kB) pdf
załacznik nr 7 - dokumentacja projektowa (41kB) pdf
załacznik nr 8 - dokumentacja projektowa (1118kB) pdf
załacznik nr 9 - dokumentacja projektowa (270kB) pdf
załacznik nr 10 - dokumentacja projektowa (136kB) pdf
załacznik nr 11 - dokumentacja projektowa (91kB) pdf
załacznik nr 12 - dokumentacja projektowa (165kB) pdf
załacznik nr 13 - dokumentacja projektowa (224kB) pdf
załacznik nr 14 - dokumentacja projektowa (485kB) pdf
załacznik nr 15 - dokumentacja projektowa (444kB) pdf
załacznik nr 16 - dokumentacja projektowa (19kB) pdf

metryczka


Opublikował: Monika Sawicka (16 września 2015, 14:49:35)

Ostatnia zmiana: Monika Sawicka (29 września 2015, 08:36:38)
Zmieniono: Informacja o unieważnieniu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 378