zamówienie na:

Sadzenie drzew na terenie miasta Sopotu

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie - Dział Zieleni, Drzewostanu Ulicznego i Lasów Komunalnych
tryb zamówienia: bez stosowania przepisów ustawy PZP
nr sprawy: TZ/10 zl/2015
wartość: pon 30 tys Euro
termin składania ofert: 25 marca 2015  13:00
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z Regulaminem udzielania przez Jednostkę zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro § 8 postępowanie oznaczone nr TZ/10/ZL/2015 dotyczącej udzielenia zamówienia, o wartości niższej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, bez konieczności stosowania przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych w oparciu o art.4 ust.8. na: Sadzenie drzew na terenie miasta Sopotu zostaje zamknięte bez dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.  
Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu na Sadzenie drzew na terenie miasta Sopotu, Wszystkie informacje zostały umieszczone w ogłoszeniu i opisie przedmiotu zamówienia

Ogłoszenie (431kB) word
Opis przedmiotu zamówienia ze zmianami (341kB) word
Pytania i odpowiedzi na pytania (22kB) word

metryczka


Opublikował: Monika Sawicka (11 marca 2015, 08:24:06)

Ostatnia zmiana: Monika Sawicka (1 kwietnia 2015, 08:31:33)
Zmieniono: Unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 498