zamówienie na:

ROBOTY BUDOWLANE - BUDOWA, PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU ODPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH W SOPOCIE W ULICACH KRASZEWSKIEGO, POZNAŃSKIEJ, LEŚNEJ I ŚWIEMIROWSKIEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UKŁADU DROGOWEGO I INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ

zamawiający: GMINA MIASTA SOPOTU, w imieniu i na rzecz której działa ZARZĄD DRÓG I ZIELENI w SOPOCIE
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: ND/DKP/ZP-3/2015
wartość: POWYŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY 5 186 000 €
termin składania ofert: 27 marca 2015  13:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z Art. 93 ust. 1 pkt 4) 
Ogłoszenie o zamówieniu UE (202kB) pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

Załączniki do SIWZ:
Dokumentacja Projektowa - Kraszewskiego
Dokumentacja Projektowa - Poznańska
Dokumentacja Projektowa - Leśna, Świemirowska
Przedmiar - Prace Ogólne (30kB) excel
Decyzja Konserwatora Zabytków - ul. Kraszewskiego (3135kB) pdf
Decyzja Konserwatora Zabytków - ul. Poznańska (2654kB) pdf

Wyjaśnienia Nr 1 treści SIWZ (4433kB) pdf

Wyjaśnienia Nr 2 treści SIWZ (380kB) pdf
Załączniki do Wyjaśnień Nr 2 treści SIWZ:
Pozwolenie na budowę - ul. Poznańska (4449kB) pdf
Pozwolenie na budowę - ulice Leśna i Świemirowska (2346kB) pdf
Przedmiar Robót - kd Leśna Świemirowska cz.I (7741kB) pdf
Przedmiar Robót - kd Leśna Świemirowska cz.II (5113kB) pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (84kB) pdf

Wyjaśnienia Nr 3 treści SIWZ (302kB) pdf
Załączniki do Wyjaśnień Nr 3 treści SIWZ:
Decyzja środowiskowa Leśna_Świemirowska (7806kB) pdf
Zaświadczenie dec_środowiskowa_Poznańska (656kB) pdf
Zaświadczenie dec_środowiskowa_Kraszewskiego (1036kB) pdf
Decyzja lokalizacyjna_Kraszewskiego (7596kB) pdf
Pozwolenie_wodnoprawne_Poznanska (2507kB) pdf
Zgoda na wycinkę_Leśna_Świemirowska (2640kB) pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (84kB) pdf

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (1817kB) pdf
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania UE (86kB) pdf

metryczka


Opublikował: Dagmara Kania-Płochacka (14 lutego 2015, 20:01:43)

Ostatnia zmiana: Dagmara Kania-Płochacka (1 kwietnia 2015, 10:23:42)
Zmieniono: Ogłoszenie UE o unieważnieniu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1626