zamówienie na:

DOSTAWA SOLI DROGOWEJ NIEZBRYLAJĄCEJ DO ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ sukcesywnie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2014 r.

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PN-09/TT/2013
wartość: do 200 tys. euro
termin składania ofert: 22 listopada 2013  10:00
przyczyna unieważnienia: Nie złożono żadnej oferty  

Sopot, 25.11.2013 r.

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU
DLA  POSTĘPOWANIA  O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO
KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY 200 000 EURO
 
     
 
Gmina Miasta Sopotu w imieniu której,
działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie,
Al. Niepodległości 930,  81-861 Sopot, woj. Pomorskie,
tel: 058/ 551 72 61, fax: 058/ 551 55 34,
e-mail:  jlippert@sopot.pl
 
ogłasza, że zakończono postępowanie PN-09/TD/2013 w trybie przetargu nieograniczonego na:
DOSTAWĘ   SOLI  DROGOWEJ   NIEZBRYLAJĄCEJ     DO ZWALCZANIA  ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ sukcesywnie  od dnia zawarcia umowy do 31.12.2014 r.
  Kod CPV:  34927100-2                                    
Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art.93 ust.1 pkt.1) Ustawy                     z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity opublikowany                    w Dz.U.  z 2013 r. poz.907).
 
Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .
 
 
Podpisał Dyrektor
Andrzej Chrzanowski

metryczka


Opublikował: Jolanta Lippert (7 listopada 2013, 08:40:33)

Ostatnia zmiana: Jolanta Lippert (25 listopada 2013, 09:11:55)
Zmieniono: Treść unieważnienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1308