zamówienie na:

DOSTAWA WYROBÓW BETONOWYCH DO ROBÓT DROGOWYCH sukcesywnie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PN-05/TD/2013
wartość: do 200 tys. euro
termin składania ofert: 21 listopada 2013  10:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie w oparciu o art.93 ust.1 pkt.4 
 
Sopot, 22.11.2013 r.
                                                                                                                                                         
 
 
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU
DLA  POSTĘPOWANIA  O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO
KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY 200 000 EURO
 
     
 
Gmina Miasta Sopotu w imieniu której,
działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie,
Al. Niepodległości 930,  81-861 Sopot, woj. Pomorskie,
tel: 058/ 551 72 61, fax: 058/ 551 55 34,
e-mail:  jlippert@sopot.pl
 
ogłasza, że zakończono postępowanie PN-05/TD/2013 w trybie przetargu nieograniczonego na:
DOSTAWĘ   WYROBÓW  BETONOWYCH DO  ROBÓT  DROGOWYCH
sukcesywnie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.
Kod CPV:    44113000-5        
 
Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art.93 ust.1 pkt.4 Ustawy       z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity opublikowany     w Dz.U.  z 2013 r. poz.907).
 
Cena najkorzystniejszej oferty - oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający obecnie nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
 
 
Podpisał Dyrektor
Andrzej Chrzanowski

metryczka


Opublikował: Jolanta Lippert (6 listopada 2013, 07:53:55)

Ostatnia zmiana: Jolanta Lippert (22 listopada 2013, 08:46:17)
Zmieniono: Unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1131