zamówienie na:

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ujęciu wody – Brodwino

zamawiający: zarząd dróg i Zieleni
tryb zamówienia: pzretarg nieograniczony
nr sprawy: TZ/8/2013
wartość: po 200 000 euro
termin składania ofert: 8 października 2013  11:00
przyczyna unieważnienia: Do upływu terminu składania ofert, który upłynął w dniu 8 października 2013 roku o godzinie 11:00 została złożona jedna oferta. Wartość oferty przekracza kwotę, która zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania. Tym samym zachodzi podstawa do unieważnienia postępowania w trybie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp.  

   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ujęciu wody- Brodwino.
Prace polegające na wykoszeniu terenu przy orliku i przy ujęciu wody 2585 m2, dostawa i montaż law do siedzenia 6 szt, dostawa i montaż urządzeń rekreacyjnych – 5 szt , wykonanie nawierzchni bezpiecznych – pól piaskowych – 48 m2, renowacja i montaż urządzeń sportowych – materiał własny inwestora bramki do gry w piłkę – 2 szt, kosz do gry w koszykówkę 1 szt.
 
Szczegółowy opis urządzeń oraz zakres prac znajduje się w Załączniku nr 1.
 
  Wspólny słownik zamówień (CPV)
45112730-8 – Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
45112720-8 - Wyposażenie terenu w urządzenia do rekreacji
45341000-9 – Wznoszenie płotów  
 

Ogłoszenie (73kB) word
SIWZ (240kB) word
Mapa teren za Orlikiem (146kB) pdf
Mapa - teren rekreacyjny (147kB) pdf
Zal nr 1 opis przedmiotu zamówienia (1484kB) word
Zdjecia 8-10 mat wlasne inwestora (8192kB) word
Ogłoszenie o unieważnieniu (119kB) word

metryczka


Opublikował: Monika Sawicka (27 września 2013, 14:28:31)

Ostatnia zmiana: Monika Sawicka (9 października 2013, 14:15:58)
Zmieniono: Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1555