zamówienie na:

Przebudowa placu zabaw w ul. Kolberga w Sopocie

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Postępowanie zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy PZP, na podst Regulaminu
nr sprawy: ZP-99/NZ/2020/PJ
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 19 października 2020  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu oceny złożonych ofert w przedmiotowym postępowaniu, została wybrana oferta firmy: BALMORA Andrzej Czupryński , ul. Lęborska 3/B, 80-386 Gdańsk