Strefa Płatnego Parkowania w Sopocie

I. Funkcjonowanie strefy

Opłaty w strefie płatnego parkowania, pobiera się za postój pojazdów na ogólnodostępnych, niestrzeżonych miejscach postojowych, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9-20:
  • przez cały rok:
- w podstrefach A, B, C, D, F, G, H, J;
  • sezonowo:
- w podstrefie D1 - w okresie 01 VI - 15 IX;

- w podstrefie E - w okresie 15 IV - 15 X całodobowo (w trakcie trwania imprez w Operze Leśnej).


II. Rodzaje opłat

1) Opłaty jednorazowe

Taryfikator opłat w SPP

Wniesienie opłaty w parkomacie

Kierowca zobowiązany jest do niezwłocznego uiszczenia opłaty za postój i umieszczenia biletu, na tablicy rozdzielczej za przednią szybą wewnątrz pojazdu, w sposób umożliwiający jego kontrolę.
Parkomat przyjmuje monety 10-, 20-, 50-groszowe oraz 1-, 2-, 5- złotowe (nie przyjmuje monet okolicznościowych oraz banknotów). Parkomat nie wydaje reszty.
Naliczanie opłaty przez parkomat następuje narastająco po każdej wniesionej monecie w wysokościach właściwych dla poszczególnych odcinków czasowych.
Minimalna opłata, jaką przyjmuje parkomat, wynosi 50 groszy i umożliwia postój do 10 minut.
W podstrefie E (ul. Moniuszki i ul. 1 Maja) opłaty pobierają inkasenci.

Wniesienie opłaty za pomocą telefonu komórkowego 

Opłatę za pomocą telefonu komórkowego można wnieść za pośrednictwem:

CityParkApp               ePark               mPay               Pango               SkyCash

Zdjęcie


2) Opłaty abonamentowe

Karta abonamentowa uprawnia do postoju w SPP przez całą dobę, przez wszystkie dni robocze, pojazdu o numerze rejestracyjnym, określonym w karcie abonamentowej.

Wysokość opłat abonamentowych oraz procedura uzyskania karty abonamentowej uprawniającej do postoju w Strefie Płatnego Parkowania dostępna w zakładce INFORMACJE PODSTAWOWE: Jak załatwić

3) Opłaty dodatkowe

Za nieuiszczenie opłaty za postój pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 200 zł. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni od dnia nieopłacenia postoju ulega ona pomniejszeniu, nie częściej niż 2 razy w roku kalendarzowym, do kwoty 100 zł.
W przypadku stwierdzenia nieuiszczenia opłaty za postój, postój ponad opłacony czas, wyłożenia dowodu opłaty lub dowodu zwolnienia z opłaty w sposób uniemożliwiający jego kontrolę sporządzane jest zawiadomienie, które umieszczane jest pod wycieraczką pojazdu.

Opłatę dodatkową należy uiścić w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia:
- w kasie tutejszego organu (pon. - pt. w godz. 8 - 10)
- przelewem na indywidualny rachunek bankowy podany w zawiadomieniu.

Reklamacje od opłat dodatkowych przyjmowane są w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Reklamacja nie wstrzymuje biegu terminu 7 dni uprawniającego do opłaty pomniejszonej.III. Granice strefy płatnego parkowania

Strefa płatnego parkowania na drogach publicznych miasta Sopotu obejmuje ulice:

Podstrefa „A”: A. Chmielewskiego, F. Kubacza, J. J. Haffnera (do ul. F. Ceynowy), Królowej Jadwigi, Morską, M. Mokwy, A. Majkowskiego, J. Czyżewskiego, Obrońców Westerplatte, J. Winieckiego (do ul. J. Goyki), Bałtycką, F. Ceynowy, Powstańców Warszawy (do ul. F. Ceynowy).

Podstrefa „B”: Podjazd, Kolejową, Marynarzy (od ul. Kolejowej do Al. Niepodległości), Dworcową, T. Kościuszki (do ul. Władysława IV), Wł. Jagiełły, J. Sobieskiego (do ul. F. Chopina), J. Bema, J. Fiszera, K. Pułaskiego, F. Chopina, A. Kordeckiego, Ogrodową, Piastów, Grunwaldzką (do ul. F. Chopina), Parkową (do ul. A. Kordeckiego).

Podstrefa „C”: Parkową (od ul. A. Kordeckiego), B. Chrobrego (od ul. Grunwaldzkiej) , M. Drzymały, R. Traugutta, J. Poniatowskiego, J. Kilińskiego, Na Wydmach, E. Plater (od ul. Na Wydmach do ul. Plac Rybaków), Plac Rybaków, Grunwaldzką (od ul. F. Chopina), drogę bez nazwy – łączącą ulice M. Drzymały i B. Chrobrego.

Podstrefa „D”: J. J. Haffnera (od ul. F. Ceynowy), Helską, J. Goyki (do ul. J. Winieckiego),
W. Budzysza, Powstańców Warszawy (od ul. F. Ceynowy), drogę bez nazwy - łączącą ulice J. Goyki i F. Ceynowy.

Podstrefa D1": J. Winieckiego (od ul. J. Goyki do ul. W. Budzysza).

Podstrefa „E”: S. Moniuszki (do zjazdu do Hotelu Opera), 1 Maja.

Podstrefa „F”: Jana z Kolna (od zjazdu z wiaduktu), Rzemieślniczą.

Podstrefa „G”: Bitwy pod Płowcami (do ul. Polnej), 3 Maja (do ul. J. Sobieskiego), J. Dąbrowskiego, Kazimierza Wielkiego, Książąt Pomorskich, J. Sobieskiego (do ul. B. Chrobrego), B. Chrobrego, Mieszka I.

Podstrefa „H”: Polną (od ul. W. Łokietka do ul. Bitwy pod Płowcami), B. Joselewicza.

Podstrefa J": Polną (od ul. Bitwy pod Płowcami do ul. E. Plater), Bitwy pod Płowcami (od ul. Polnej do granicy z miastem Gdańsk), teren łączący ul. Bitwy pod Płowcami i Aleję Wojska Polskiego, Hestii, E. Plater (od ul. Polnej do ul. Alei Wojska Polskiego).


IV. Osoby niepełnosprawne w SPP

Osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej, posiadające Kartę Parkingową (wzór europejski), parkując pojazd na wyznaczonych, oznakowanych miejscach dla osób niepełnosprawnych są zwolnione z opłat za postój. Postój pojazdu na pozostałych miejscach postojowych płatny jest zgodnie z obowiązującą taryfą.


V. Podstawa prawna

1) Uchwała Nr X/169/2019 (1202kB) pdf Rady Miasta Sopotu z dnia 22 października 2019 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Gminy Miasta Sopotu, ustalenia stawek opłat za postój w tej strefie oraz sposobu pobierania opłat (Dz. Urz. Woj. 2019.5063);
3) Uchwała Nr XIII/229/2020 (150kB) pdf Rady Miasta Sopotu z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Nr X/169/2019 z dnia 22 października 2019 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Gminy Miasta Sopotu, ustalenia stawek opłat za postój w tej strefie oraz sposobu pobierania opłat (Dz. Urz. Woj. 2020.1194);
2) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2018.2068).


VI. Kontakt

Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
Dział Parkowania
Al. Niepodległości 930, 81 – 861 Sopot
Godziny przyjęć interesantów: pon. – pt. w godz. 7 – 10, 12 – 15
tel./fax: 58 550 59 55
e-mail: parkowanie@zdiz.sopot.pl

metryczka


Wytworzył: Paweł Sokołowski (30 sierpnia 2012)
Opublikował: Paweł Sokołowski (30 sierpnia 2012, 11:40:01)

Ostatnia zmiana: Paweł Sokołowski (21 maja 2020, 10:47:48)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 177941