DZIAŁ EKSPLOATACJI


I. Do głównych zadań Działu należy: 
 
1. rozpatrywanie wniosków o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz wydawanie decyzji administracyjnych w tym zakresie,
2. rozpatrywanie wniosków o wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg publicznych w sposób szczególny oraz wydawanie decyzji administracyjnych w tym zakresie,
3. prowadzenie kontroli pasa drogowego dróg publicznych,
4. prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych,
5. prowadzenie spraw dotyczących oczyszczania pasa drogowego dróg publicznych,
6. prowadzenie spraw dotyczących inżynierii ruchu,
7. prowadzenie spraw dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym prowadzenie Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
8. prowadzenie zadań związanych z dostawę energii elektrycznej i utrzymanie oświetlenia ulicznego i obiektów, objętych zakresem działań Zakładu.

Procedura uzyskania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, wraz z drukami wniosków dostępna w zakładce INFORMACJE PODSTAWOWE: Jak załatwić


Godziny przyjęć interesantów:

7.00 - 10.00  lub  13.00 - 15.00
od poniedziałku do piątku
pok. Nr 7


Godziny pracy kasy:
8.00 - 10.00
od poniedziałku do piątku

nr konta: 
- Z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 32 1020 1811 0000 0402 0373 3136
- Z tytułu opłaty skarbowej za pełnomocnictwo:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 40 1020 1811 0000 0602 0373 3185

metryczka


Wytworzył: Tomasz Kamiński (11 marca 2013)
Opublikował: Tomasz Kamiński (11 marca 2013, 11:51:38)

Ostatnia zmiana: Tomasz Kamiński (31 grudnia 2020, 14:45:20)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 15227