Zakres Działu Zamówień Publicznych

1.   Odpowiada za organizację zamówień publicznych;

2.   Prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

3.   Sporządza dokumentację postępowania o zamówienie publiczne;

4.   Prowadzi Rejestr Zamówień Publicznych;

5.   Publikuje ogłoszenia w zależności od wartości zamówienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie;

6.   Sporządza sprawozdania z zakresu zamówień publicznych;

7.   Przechowuje dokumentację postępowania;

8.  Współdziała z Urzędem Zamówień Publicznych w ramach obowiązków wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych;

9. Koordynuje i kontroluje czynności związane z zawarciem umowy z wybranym Wykonawcą;

10. Kontroluje poprawność innych dokumentów przygotowywanych w związku z zamówieniami publicznymi.

metryczka


Wytworzył: Aneta Tarczyńska (17 marca 2021)
Opublikował: Aneta Tarczyńska (17 marca 2021, 13:52:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 246