Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego - umieszczenie reklam
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego - roboty budowlane
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego - umieszczenie infrastruktury podziemnej
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego - umieszczenie obiektów, w tym obiektów handlowych, ogródków gastronomicznych, schodów.
Wniosek o wydanie zatwierdzenia projektu czasowej lub stałej organizacji ruchu
Wydawanie warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych i infiltracyjnych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.
Zezwolenie na wjazd do Sopotu pojazdów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 3,5 t i 24 t.
Zezwolenie na przejazdy pojazdu nienormatywnego kat. I, kat. II, kat. III, kat. VII.
Zgłoszenie szkody w pojeździe mechanicznym oraz zgłoszenie szkody na osobie
Zezwolenie na lokalizację/przebudowę zjazdu z drogi publicznej.
Uzgodnienie projektu budowlanego budowy zjazdu z drogi publicznej.
Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym drogi publicznej obiektu lub urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklamy.
Uzgodnienie projektu budowlanego obiektu lub urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi lub potrzebami ruchu drogowego lokalizowanego w pasie drogowym drogi publicznej.
Zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego - roboty budowlane
Abonament uprawniający do parkowania w Strefie Płatnego Parkowania
Karta pojazdu elektrycznego/hybrydowego uprawniająca do bezpłatnego parkowania w Strefie Płatnego Parkowania.
Warunki na budowę, przebudowę i remont oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasta Sopot
Wytyczne dla projektantów oraz wykonawców w zakresie budowy lub przebudowy układu drogowego na terenie Gminy Miasta Sopotu.
Wytyczne dla inwestorów ubiegających się o zgodę na wykonanie nasadzeń zamiennych na terenie miasta Sopotu.

Procedura uzyskania abonamentu uprawniającego do parkowania w Strefie Płatnego Parkowania.

Karty abonamentowe uprawniają do postoju w SPP przez całą dobę, przez wszystkie dni robocze, pojazdów o numerach rejestracyjnych, określonych w kartach abonamentowych.
Karty abonamentowe wydawane są na okres danego miesiąca kalendarzowego lub kolejnych 14 dni.
 
Wymagane dokumenty:
  1. wniosek o wydanie abonamentu;
  2. dowód wpłaty; 
  3. do wglądu (dotyczy mieszkańca SPP):
    - dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie SPP;
    - dowód rejestracyjny (pojazd musi być własnością osoby ubiegającej się o abonament)
    lub dowód rejestracyjny pojazdu wraz z umową kredytu/leasingu pojazdu.
Opłata skarbowa:
Wniosek jest zwolniony z opłat.

Termin i sposób załatwienia:
Karta abonamentowa wydawana jest, w miarę możliwości w dniu złożenia wniosku, nie wcześniej niż 7 dni przed rozpoczęciem okresu jej obowiązywania.
W sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego wydanie lub odmowa wydania abonamentu może nastąpić nie później niż w terminie jednego miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia przedstawienia kompletu dokumentów.

Miejsce składania wniosków i odbioru kart abonamentowych:
Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
Dział Parkowania
Al. Niepodległości 930, 81 - 861 Sopot
Od poniedziałku do piątku w godzinach 7 - 10, 12 - 15.
tel. 58 550 59 55

Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy.

Wysokość opłat abonamentowych:
ogólnodostępnydla mieszkańca SPP*
14 dniowy150 zł
miesięczny235 zł115 zł
dwumiesięczny440 zł220 zł
trzymiesięczny615 zł305 zł

* osoba fizyczna, która wykaże tytuł prawny do zamieszkiwania w lokalach mieszkalnych usytuowanych przy ulicach objętych SPP lub ulicach przyległych do SPP, określonych w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXIX/396/2017 Rady Miasta Sopotu z dnia 29 maja 2017 r. posiadająca prawo do władania pojazdem samochodowym uwidocznione w dowodzie rejestracyjnym lub w umowie leasingu. Opłata w tej stawce obowiązuje tylko na jeden pojazd samochodowy danego mieszkańca SPP.

Sposób wpłaty:
- gotówką w kasie tutejszego organu (pon. - pt. w godz. 8 - 10),
- na rachunek bankowy:
Bank MILLENNIUM S.A. nr konta: 40 1160 2202 0000 0002 3406 1569
(tytułem: Abonament - okres i nr rejestracyjny)
Prosimy o wcześniejsze wykonanie przelewu, gdyż karta zostanie wydana po zaksięgowaniu wpłaty na koncie ZDiZ.

Podstawa prawna:
Uchwała Nr XXIX/396/2017 Rady Miasta Sopotu z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Gminy Miasta Sopotu, ustalenia stawek opłat za postój w tych strefach oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. 2017.2338).

Do pobrania:
Wniosek o wydanie karty abonamentowej upoważniającej do parkowania pojazdu samochodowego na obszarze SPP w Sopocie (437kB) pdf

Wytworzył: Paweł Sokołowski (14 marca 2013)
Opublikował: Paweł Sokołowski (14 marca 2013, 11:03:48)

Ostatnia zmiana: Paweł Sokołowski (3 września 2019, 08:26:48)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 16946

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij