DZIAŁ KANALIZACJI DESZCZOWEJ I MELIORACJI

1. Główne zadania Działu:
  • bieżące czynności związane z obsługą eksploatacyjną, usuwaniem awarii i remontami:
          - koryt potoków, zbiorników retencyjnych i budowli na nich zlokalizowanych, położonych               w granicach miasta Sopotu, 
          - systemów miejskich sieci  kanalizacji deszczowej, wraz z przepompowniami,                           zbiornikami retencyjnymi-kanałowymi i urządzeniami podczyszczającymi                                 zlokalizowanymi na tych sieciach i położonych w granicach miasta Sopotu,
          - miejskich systemów odwodnień powierzchniowych, położonych w granicach miasta                     Sopotu,
  • opracowywanie planów inwestycji i remontów realizowanych przez Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie związanych z systemami gospodarowania wodami potoków, wodami opadowymi, roztopowymi i infiltracyjnymi, 
  • przygotowywanie dokumentacji projektowej dla potrzeb inwestycji i remontów realizowanych przez Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie, związanych z systemami gospodarowania wodami potoków, wodami opadowymi, roztopowymi i infiltracyjnymi, 
  • przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań przetargowych dla inwestycji realizowanych przez Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie, związanych z systemami gospodarowania wodami potoków, wodami opadowymi, roztopowymi i infiltracyjnymi, 
  • nadzór nad realizacją inwestycji realizowanych przez Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie, związanych z systemami gospodarowania wodami potoków, wodami opadowymi, roztopowymi i infiltracyjnymi, 
  • udział w odbiorach robót i przeglądach gwarancyjnych systemów sieci związanych z gospodarowaniem wodami potoków, opadowymi, roztopowymi i infiltracyjnymi na terenie miasta Sopotu, 
  • dokonywanie uzgodnień terenowo-prawnych, wydawanie warunków technicznych i uzgadnianie dokumentacji projektowej, w zakresie odprowadzania wód opadowych, roztopowych, infiltracyjnych oraz z odwodnień wykopów budowlanych, do miejskich systemów kanalizacji deszczowej lub koryt potoków na terenie miasta Sopotu.

metryczka


Wytworzył: Dagmara Kania-Płochacka (9 marca 2013)
Opublikował: Dagmara Kania-Płochacka (9 marca 2013, 09:55:16)

Ostatnia zmiana: Dagmara Kania-Płochacka (20 lipca 2014, 07:53:20)
Zmieniono: Zmiana treści informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 14084