Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 4 (z 4)

przetarg nieograniczony
rejestr zmian informacji

wybór oferty
Data: 2019-04-17 15:03:49
Autor: Monika Sawicka
informacja z otwarcia ofert
Data: 2019-03-20 14:22:37
Autor: Monika Sawicka
Zmiana w treści SIWZ - część XIII pkt. 4 podano błędną ilość dni tj. 47. Prawidłowa ilość dni niezbędna na realizację przedmiotu niniejszego zamówienia wynosi 59 dni.
Data: 2019-03-19 11:00:19
Autor: Monika Sawicka
1.Wprowadza się zmianę w części IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Było: 4.1. Planowany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia: do dnia 16.05.2019r. Jest: 4.1. Planowany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia: do dnia 25.05.2019r. 2. Odpowiedź na pytania do SIWZ
Data: 2019-03-07 11:42:57
Autor: Monika Sawicka
Zmiany o pozycjach 1 - 4 (z 4)

powrót do informacji »