Przetargi rozstrzygnięte z 2019 roku


« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 41 - 60 (z 86) starsze przetargi »zamówienie na:

Dostawa, transport oraz montaż we wskazanych przez Zamawiającego miejscach, radarowe wskaźniki prędkości – 12 kpl.

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni W Sopocie
tryb zamówienia: Bez Zastosowania Przepisów PZP
nr sprawy: ZP-12/NZ/2019/KS
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 3 października 2019  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu oceny złożonej oferty w przedmiotowym postępowaniu, została wybrana oferta Wielobranżowe Przedsiębiorstwo „3D” Spółka z o.o. 85-079 Bydgoszcz, ul. Kościuszki 27A do realizacji przedmiotu zamówienia Cena wybranej oferty spełnia kryteria oceny.  

zamówienie na:

Przebudowa boiska poliuretanowego na placu gier i sportów w Parku północnym w Sopocie.

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony na roboty budowlane
nr sprawy: 11/NZ/2019/KS
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 5,548 mln euro
termin składania ofert: 30 września 2019  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu badania i oceny oferty złożonej w postępowaniu jw, na podst. art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych z późn. zm, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez ELSIK SP. Z O.O. ul. Kościerska 8F,83-330 Żukowo.  

zamówienie na:

Sprzedaż samochodów stanowiących mienie Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Bez zast. przepisów PZP art. 4 ust.8
nr sprawy: ZP-05/NZ/2019/KS
wartość: do 30 tys euro
termin składania ofert: 18 września 2019  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu oceny złożonych ofert w przedmiotowym postępowaniu, została wybrana oferta: na sprzedaż 1) MELEX 145,31 zakupionego przez Firmę Handlowo – Usługową „PEMA” Danuta Cygan, ul. E Plater 5 42-310 Żarki. 2)IVECO GSP 47JG zakupionego przez Przedsiębiorstwo GLOBAL Sonja Piotrowska ul. Sienkiewicza 13/1, 85-037 Bydgoszcz.  

zamówienie na:

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

zamawiający: Zarząd Dróg i zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: bez konieczności stosowania przepisów Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, w oparciu o art. 4 ust. 8.
nr sprawy: ZP-06/NZ/2019/AT
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 12 września 2019  15:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę, złożoną przez: BALTA Sp. z o.o. S.K. ul. Słowackiego 37K , 80-257 Gdańsk. Oferta Wykonawcy spełnia warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz spełnia kryteria oceny.  

zamówienie na:

PEŁNIENIE FUNKCJI NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ I W OKRESIE GWARANCJI INWESTYCJI PN: Budowa ścieżki rowerowej w Al. Niepodległości na odcinku od granicy Gdyni do ul. Haffnera w Sopocie

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na usługę
nr sprawy: 05/NZ/2019/EB
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 221 tys euro
termin składania ofert: 14 sierpnia 2019  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu jw, na podst. art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych z późn. zm, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Biuro Obsługi Inwestycji „INWEST-WYBRZEŻE” Sp. z o.o. z siedzibą w 81-369 Gdyni ul. Derdowskiego 7. 

zamówienie na:

USŁUGA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ I W OKRESIE GWARANCJI INWESTYCJI pn.:Remont wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu ul. Jana z Kolna w Sopocie.

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: postępowanie zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy PZP, na podst Regulaminu udzielania zam.publ. ZDiZ w Sopocie
nr sprawy: ZP-01/NZ/2019/EB
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 30 tys euro
termin składania ofert: 9 sierpnia 2019  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu oceny złożonych ofert w przedmiotowym postępowaniu, została wybrana oferta nr 5 złożona przez Biuro Obsługi Inwestycji „INWEST-WYBRZEŻE” Sp. z o.o. ul. Derdowskiego 7 81-369 Gdynia, do realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia .  

zamówienie na:

Remont wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu ul. Jana z Kolna

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na roboty budowlane
nr sprawy: 01/NZ/2019/EB
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 5,548 mln euro
termin składania ofert: 5 sierpnia 2019  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu badania i oceny oferty złożonej w postępowaniu jw, na podst. art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych z późn. zm, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Firmę Budowlano-Drogową MTM SA. z siedzibą w Gdyni 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania :budowa schodów terenowych na działkach nr 166/6 am 6 i 43 am13 w rejonie ul.Sienkiewicza w Sopocie

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Bez zastosowania przepisów PZP art. 4 ust. 8
nr sprawy: ZP-II-TI-03/07/2019
wartość: poniżej 30 tys euro
termin składania ofert: 30 lipca 2019  13:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę złożoną przez: MAXPROJEKT Mateusz Jezierski Gdynia ul.Świętopełka 28 

zamówienie na:

Zakup koszy ulicznych metalowych na śmieci z podstawą betonową w ilości 70 sztuk oraz 40 sztuk dodatkowych wkładów do tych koszy wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Śopot w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie j
tryb zamówienia: Bez Zastosowania Przepisów PZP
nr sprawy: ZP-35/TT/2019
wartość: Do 30 tys. euro
termin składania ofert: 17 lipca 2019  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu oceny złożonych ofert w przedmiotowym postępowaniu, została wybrana oferta: KONSTALMET s.c. ul. Strzelecka 13,47-133 Gąsiorowice do realizacji przedmiotu zamówienia.  

zamówienie na:

Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji inwestycji pn: Przebudowa ścieżki rowerowej w Alei Niepodległości na odcinku od ul. Haffnera do ul. Wejherowskiej w Sopocie.

zamawiający: GMINA MIASTA SOPOTU, w imieniu której działa ZARZĄD DRÓG i ZIELENI W SOPOCIE
tryb zamówienia: postępowanie zgodnie z art. 4 pkt 8) Ustawy Pzp, na podst. Regulaminu udzielania zamówień publ. ZDiZ w Sopocie
nr sprawy: ZP-II-TI-05-06/2019
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 30 000 euro
termin składania ofert: 17 lipca 2019  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że w ww. postępowaniu wpłynęły 4 oferty. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 4 złożoną przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ALFA Przemysław Marszałkowski z siedzibą w: 80 - 297 Banino, ul. Głogowa 9. Cena wybranej oferty: 11 070,00 zł. brutto, zadeklarowana ilość pobytów inspektora nadzoru w ciągu tygodnia na budowie: 5 pobytów. 

zamówienie na:

ELEKTRYCZNY KARAWAN POGRZEBOWY DO PRZEWOZU TRUMN I URN NA TERENIE CMENTARZA WRAZ Z DOSTAWĄ DO SIEDZIBY CMENTARZA KOMUNALNEGO W SOPOCIE

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot w imieniu której Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Bez Zastostowania Przepisów PZP art.4 ust.8
nr sprawy: ZP-31/TC/2019
wartość: do 30 tys euro
termin składania ofert: 11 czerwca 2019  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu oceny złożonych ofert w przedmiotowym postępowaniu, została wybrana oferta firmy ZPUH TENSI S.C., ul. Przemysłowa 24 blok 7, 39-300 Mielec do realizacji przedmiotu zamówienia. Cena wybranej oferty spełnia kryteria oceny.  

zamówienie na:

Oczyszczenie i naprawa muru oporowego wzdłuż ulicy Winieckiego na odcinku od ul. Kubacza do ul. Goyki w Sopocie.

zamawiający: GMINA MIASTA SOPOTU, w imieniu której działa ZARZĄD DRÓG i ZIELENI W SOPOCIE
tryb zamówienia: postępowanie zgodnie z art. 4 pkt 8) Ustawy Pzp, na podst. Regulaminu udzielania zamówień publ. ZDiZ w Sopocie
nr sprawy: ZP-II-TI-06-05/2019
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 30 000 euro
termin składania ofert: 10 czerwca 2019  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że w ww. postępowaniu wpłynęły 4 oferty. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2 złożoną przez Przedsiębiorstwo Budowlane "WABAR" Waldemar Wasiluk z siedzibą w: 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Żwirki i Wigury 2/1. Cena wybranej oferty: 108 117,00 zł brutto, termin udzielonej gwarancji 84 miesiące. 

zamówienie na:

Zakup słupków ogrodzenia w ilości 200 szt. z dostawą do siedziby Zamawiającego

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Bez Zastosowania przepisów PZP art. 4. ust. 8
nr sprawy: ZP-29/TD/TZ/2019
wartość: do 30 tys euro
termin składania ofert: 4 czerwca 2019  11:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę złożoną przez: „UNI-ARCZ Sp. z o.o.”, ul. Wiolinowa 13m. 32, 02-785 Warszawa do realizacji przedmiotu zamówienia  

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej na zadanie: „Budowa boiska poliuretanowego na placu gier i sportów w Parku Północnym w Sopocie”

zamawiający: GMINA MIASTA SOPOTU, w imieniu której działa ZARZĄD DRÓG i ZIELENI W SOPOCIE
tryb zamówienia: Bez Zastosowania przepisów PZP art. 4 ust. 8
nr sprawy: TZ/33/ZL/2019
wartość: poniżej 30 tyś euro
termin składania ofert: 28 maja 2019  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, iż w postępowaniu na opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej na zadanie: „Budowa boiska poliuretanowego na placu gier i sportów w Parku Północnym w Sopocie” złożono 2 oferty. Informujemy, iż do realizacji zadania wybrano ofertę nr 1 – firmy INDOM Mieczysław Tkaczyk, 80-297 Banino, ul. Ogrodowa 5 

zamówienie na:

Zakup flag oraz drzewce do flag wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.

zamawiający: Gmina miasta Sopotu ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot w inieniu której działa Zarząd Dróg i zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Bez Zastosowania Przepisów PZP art. 4 ust. 8
nr sprawy: ZP-28/TD/2019
wartość: do 30 tys euro
termin składania ofert: 21 maja 2019  11:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę złożoną przez firmę do ATELIER – Michał Mirończuk, ul. Dembińskiego 84, 81-237 Gdynia do realizacji przedmiotu zamówienia Oferta spełnia wymagania określone w przedmiocie zamówienia oraz spełnia kryteria oceny.  

zamówienie na:

Badanie drzew z zastosowaniem sondy arborystycznej, oceną stopnia uszkodzenia systemów korzeniowych drzew w wyniku porażenia grzybami i innymi patogenami oraz sprawdzenie statyki i wytrzymałości drzew metodą obciążeniową – drzewa przyuliczne oraz na terenach rekreacyjnych na terenie miasta Sopotu

zamawiający: GMINA MIASTA SOPOTU, w imieniu której działa ZARZĄD DRÓG i ZIELENI W SOPOCIE
tryb zamówienia: Bez Zastosowania przepisów PZP art. 4 ust. 8
nr sprawy: TZ/17/ZL/2019
wartość: poniżej 30 tyś euro
termin składania ofert: 13 maja 2019  12:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, iż w postępowaniu na „Badanie drzew z zastosowaniem sondy arborystycznej, oceną stopnia uszkodzenia systemów korzeniowych drzew w wyniku porażenia grzybami i innymi patogenami oraz sprawdzenie statyki i wytrzymałości drzew metodą obciążeniową – drzewa przyuliczne oraz na terenach rekreacyjnych na terenie miasta Sopotu” złożono 3 oferty. Informujemy, iż do realizacji zadań I-V wybrano ofertę nr 3 – firmy Arboris Sp. z o.o. 

zamówienie na:

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego (rok produkcji 2018-2019) pojazdu samochodowego specjalnego z homologacją w wersji karawan pogrzebowy, na potrzeby Cmentarza Komunalnego w Sopocie.

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu z siedzibą ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki
nr sprawy: PN/02/3/TC/2019
wartość: do 221 000 euro
termin składania ofert: 7 maja 2019  12:00
wynik postępowania: Udzielenie zamówienia 

zamówienie na:

Oczyszczanie Lasów Komunalnych miasta Sopotu w okresie od 29 kwietnia do 31 października 2019 roku.

zamawiający: Dział Zieleni, Drzewostanu Ulicznego i Lasów Komunalnych
tryb zamówienia: rozeznanie rynkowe
nr sprawy: TZ/25/ZL/2019
wartość: poniżej 30 tys euro
termin składania ofert: 12 kwietnia 2019  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, iż w postępowaniu na „Oczyszczanie Lasów Komunalnych miasta Sopotu w okresie od 29 kwietnia do 31 października 2019 roku.” złożono 2 oferty. Informujemy, iż do realizacji wybrano ofertę nr 2 – firmy IMAR Sp z o.o, ul. Reymonta 50, 80-290 Gdańsk 

zamówienie na:

Dekoracja kwiatowa ulicy Bohaterów Monte Cassino w Sopocie

zamawiający: GMINA MIASTA SOPOTU, w imieniu której działa ZARZĄD DRÓG i ZIELENI W SOPOCIE
tryb zamówienia: Bez Zastosowania przepisów PZP art. 4 ust. 8
nr sprawy: TZ/23/ZL/2019
wartość: poniżej 30 tyś euro
termin składania ofert: 10 kwietnia 2019  11:00
wynik postępowania: W postępowaniu wybrano ofertę firmy Chirurgia, Formowanie, Wycinka drzew inż Czesław Hopa 

zamówienie na:

Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji inwestycji pn. Remont wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu Al.Niepodległości w Sopocie-Etap II na kierunku Gdynia-Gdańsk wraz z chodnikiem i dojazdami.

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: postępowanie zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy PZP, na podst Regulaminu udzielania zam.publ. ZDiZ w Sopocie
nr sprawy: II/TI/01-04-2019
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 30 tys euro
termin składania ofert: 10 kwietnia 2019  11:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę nr 4 złożoną przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ALFA Przemysław Marszałkowski z siedzibą w Baninie ul. Głogowa 9 

« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 41 - 60 (z 86) starsze przetargi »