Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2019

Przetargi rozstrzygnięte z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 62) starsze przetargi »zamówienie na:

Budowa alejek na terenie Cmentarza Komunalnego w Sopocie

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: postępowanie na roboty budowlane zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy PZP, na podst Regulaminu udzielania zam.publ. ZDiZ w Sopocie
nr sprawy: ZP-41/NZ/2019/EB
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 30 tys euro
termin składania ofert: 8 listopada 2019  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu badania i oceny oferty złożonej w postępowaniu jw, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez BRUKMAR Karol Marciński 84-230 Rumia ul. Katowicka 17a/4.  

zamówienie na:

CZĘŚĆ I : Dostawa farb Drogowych i rozpuszczalników do nich wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego. CZĘŚĆ II: Dostawa farb, impregnatów, rozpuszczalników wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Postępowanie zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy PZP, na podst Regulaminu
nr sprawy: ZP-35/NZ/2019/PJ
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 8 listopada 2019  11:00
wynik postępowania: Zamawiający informuje, że po dokonaniu oceny złożonych ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy „Domal” G.OZGA L.SZUBERT Spółka Jawna, ul. Trakt Św. Wojciecha 29, 80-044 Gdańsk do realizacji I i II części przedmiotu zamówienia. 

zamówienie na:

Dostawa znaków, tablic drogowych, oznakowań uzupełniających oraz elementów mocujących

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Postępowanie zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy PZP, na podst Regulaminu
nr sprawy: ZP-33/NZ/2019/PJ
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 7 listopada 2019  11:00
wynik postępowania: Zamawiający informuje, że po dokonaniu oceny złożonych ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy firmy Czmuda Group Sp. z o.o. ul. Spichrzowa 1, 11-040 Dobre miasto  

zamówienie na:

Montaż, uruchomienie iluminacji i demontaż wraz z eksploatacją w czasie ekspozycji dekoracji świątecznych dla miasta Sopotu

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 21/NZ/2019/AT
wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 6 listopada 2019  12:00
wynik postępowania: Energa Oświetlenie Sp. z o.o. Ul. Rzemieślnicza 17/19 81-855 Sopot  

zamówienie na:

DOSTAWA ASFALTU DROGOWEGO D 20/30 W BECZKACH sukcesywnie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.01.2021

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu ul. Kościuszki 25/27,81-704 Sopot w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 17/NZ/2019/KS
wartość: do 221 000 euro
termin składania ofert: 5 listopada 2019  11:00
wynik postępowania: Oferta najkorzystniejsza: BITUMER Sp. z o.o. z siedzibą: 80-386 Gdańsk, ul.Lęborska 3B  

zamówienie na:

PRZEBUDOWA CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO POŁOŻONEGO POMIĘDZY ULICAMI BOHATERÓW MONTE CASSINO 25-31 I CZYŻEWSKIEGO W SOPOCIE

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 20/NZ/2019/AT
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 5 listopada 2019  10:00
wynik postępowania: Firma Budowlano-Drogowa MTM SA ul. Hutnicza 35 81-061 Gdynia  

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy mączki wapiennej - kruszywa wypełniającego do mieszanek mineralno bitumicznych w workach papierowych na paletach

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Postępowanie zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy PZP, na podst Regulaminu
nr sprawy: ZP-26/NZ/2019/PJ
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 31 października 2019  11:00
wynik postępowania: Zamawiający informuje, że po dokonaniu oceny złożonych ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy: Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A., ul. Wapiennicza 7 46-050 Tarnów Opolski  

zamówienie na:

PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. „PRZEBUDOWA CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO POŁOŻONEGO POMIĘDZY ULICAMI BOHATERÓW MONTE CASSINO 25-31 I CZYŻEWSKIEGO W SOPOCIE”

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 19/NZ/2019/AT
wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 23 października 2019  11:00
wynik postępowania: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Alfa Przemysław Marszałkowski Ul. Głogowa 9 80-297 Banino  

zamówienie na:

Dostawa fabrycznie nowych elementów dekoracji świątecznej dla Miasta Sopot

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 18/NZ/2019/AT
wartość: NIŻSZEJ NIŻ 221 000 euro
termin składania ofert: 22 października 2019  12:00
wynik postępowania: Oferta Najkorzystniejsza : Energa Oświetlenie Sp. z o.o. Ul. Rzemieślnicza 17/19 81-855 Sopot  

zamówienie na:

Dostawa materiałów budowlanych

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: postępowanie zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy PZP, na podst Regulaminu
nr sprawy: ZP-23/NZ/2019/PJ
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 22 października 2019  11:00
wynik postępowania: Po dokonaniu oceny złożonych ofert w przedmiotowym postępowaniu, została wybrana oferta Firmy Handlowej BAT Spółka z o.o.  

zamówienie na:

Naprawa dekoracji świątecznych miasta Sopot będących w posiadaniu ZDiZ Sopot

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni W Sopocie
tryb zamówienia: bez stosowania Ustawy PZP na podstawie art.4 pkt 8 tej Ustawy
nr sprawy: Nr ZP-24/NZ/2019/AT
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 21 października 2019  15:00
wynik postępowania: w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę złożoną przez Zakład Wielobranżowy Usługowo-Handlowy MZ do realizacji przedmiotu zamówienia. Oferta spełnia kryteria oceny. 

zamówienie na:

Nasadzenia , renowacje i cięcia sanitarne zieleni na terenie miasta Sopotu

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 16/NZ/2019/AT
wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 21 października 2019  11:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty zgodnie z załącznikami odpowiednio dla danej części 

zamówienie na:

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA „ PRZEBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO AL.NIEPODLEGŁOŚCI W SOPOCIE NA ODCINKU OD UL. SĘPIEJ DO GRANICY GDYNI.”

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: postępowanie zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy PZP, na podst Regulaminu udzielania zam.publ. ZDiZ w Sopocie
nr sprawy: ZP-21/NZ/2019/EB
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 30 tys euro
termin składania ofert: 18 października 2019  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu oceny złożonej oferty w przedmiotowym postępowaniu, została wybrana oferta nr 2 Firmy PDW Wojciech Dejk z siedzibą w Gdańsku ul. Nieborowska 40/13. 

zamówienie na:

Remont muru oporowego położonego w Sopocie przy ul. Polnej

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: postępowanie zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy PZP, na podst Regulaminu udzielania zam.publ. ZDiZ w Sopocie
nr sprawy: ZP-17/NZ/2019/EB
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 30 tys euro
termin składania ofert: 16 października 2019  11:00
wynik postępowania: Zamawiający informuje, że po dokonaniu oceny złożonych ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy BALMORA A. Czupryński z siedzibą w Gdańsku ul.Lęborska 3B 

zamówienie na:

Zakup rębaka wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni W Sopocie
tryb zamówienia: Bez Zastosowania Przepisów PZP
nr sprawy: ZP – 15/NZ/2019/KS
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 14 października 2019  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu oceny złożonej oferty w przedmiotowym postępowaniu, została wybrana oferta Biuro handlowe RUDA Sp. z o.o. Sp.k.40-555 Katowice , ul. Zegadłowicza 10 do realizacji przedmiotu zamówienia.  

zamówienie na:

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego (rok produkcji 2018-2019) samochodu osobowego hybrydowego.

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni W Sopocie
tryb zamówienia: Bez Zastosowania Przepisów PZP
nr sprawy: ZP – 08/NZ/2019/KS
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 4 października 2019  11:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę, złożoną przez: Konsorcjum EFL S.A. i DELIK Sp. J którego liderem jest EFL S.A. Oferta spełnia wymagania określone w przedmiocie zamówienia oraz kryteria oceny  

zamówienie na:

Dostawa, transport oraz montaż we wskazanych przez Zamawiającego miejscach, radarowe wskaźniki prędkości – 12 kpl.

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni W Sopocie
tryb zamówienia: Bez Zastosowania Przepisów PZP
nr sprawy: ZP-12/NZ/2019/KS
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 3 października 2019  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu oceny złożonej oferty w przedmiotowym postępowaniu, została wybrana oferta Wielobranżowe Przedsiębiorstwo „3D” Spółka z o.o. 85-079 Bydgoszcz, ul. Kościuszki 27A do realizacji przedmiotu zamówienia Cena wybranej oferty spełnia kryteria oceny.  

zamówienie na:

Przebudowa boiska poliuretanowego na placu gier i sportów w Parku północnym w Sopocie.

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony na roboty budowlane
nr sprawy: 11/NZ/2019/KS
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 5,548 mln euro
termin składania ofert: 30 września 2019  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu badania i oceny oferty złożonej w postępowaniu jw, na podst. art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych z późn. zm, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez ELSIK SP. Z O.O. ul. Kościerska 8F,83-330 Żukowo.  

zamówienie na:

Sprzedaż samochodów stanowiących mienie Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Bez zast. przepisów PZP art. 4 ust.8
nr sprawy: ZP-05/NZ/2019/KS
wartość: do 30 tys euro
termin składania ofert: 18 września 2019  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu oceny złożonych ofert w przedmiotowym postępowaniu, została wybrana oferta: na sprzedaż 1) MELEX 145,31 zakupionego przez Firmę Handlowo – Usługową „PEMA” Danuta Cygan, ul. E Plater 5 42-310 Żarki. 2)IVECO GSP 47JG zakupionego przez Przedsiębiorstwo GLOBAL Sonja Piotrowska ul. Sienkiewicza 13/1, 85-037 Bydgoszcz.  

zamówienie na:

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

zamawiający: Zarząd Dróg i zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: bez konieczności stosowania przepisów Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, w oparciu o art. 4 ust. 8.
nr sprawy: ZP-06/NZ/2019/AT
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 12 września 2019  15:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę, złożoną przez: BALTA Sp. z o.o. S.K. ul. Słowackiego 37K , 80-257 Gdańsk. Oferta Wykonawcy spełnia warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz spełnia kryteria oceny.  

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 62) starsze przetargi »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij