Przetargi unieważnione z 2016 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)zamówienie na:

MODERNIZACJA FONTANNY NA SKWERZE PRZY UL. KSIĄŻĄT POMORSKICH / 3 MAJA W SOPOCIE

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie; Al. Niepodległości 930; 81-861 Sopot
tryb zamówienia: rozeznania rynkowe
nr sprawy: TZ/29/ZL/2016
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 2 czerwca 2016  11:00
przyczyna unieważnienia: Oferta nie psełnia oczekiwań zamawiającego  

zamówienie na:

MODERNIZACJA FONTANNY NA SKWERZE PRZY UL. KSIĄŻĄT POMORSKICH / 3 MAJA W SOPOCIE

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie, Al. Niepodległości 930
tryb zamówienia: rozeznania rynkowe
nr sprawy: TZ/25/2016
wartość: pon 30 tys euro
termin składania ofert: 20 maja 2016  11:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie zostało unieważnione - nie wpłynęła żadna oferta 

zamówienie na:

Dostawa i montaż urządzeń do ćwiczeń – siłownia na wolnym powietrzu przy stawie przy ulicy Reja

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: rozeznanie rynkowe
nr sprawy: TZ/26/2016
wartość: pon 30 tys euro
termin składania ofert: 20 maja 2016  11:00
przyczyna unieważnienia: Brak oferty spełniającej oczekiwania Zamawiającego. 

zamówienie na:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W SOPOCIE – ETAP I

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu w imieniu i na rzecz której działa ZDIZ w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na roboty bud.
nr sprawy: 06/TI/2016
wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 10 maja 2016  11:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę w/w inwestycji prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, opublikowanego w BZP , Numer ogłoszenia: 92912 - 2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień ( tekst jednolity: Dz. Ustaw z 2015r. poz. 2164 z późn.zm.  

Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)