Przetargi unieważnione z 2014 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Wykonanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych oraz budowa fontanny inteligentnej 9- dyszowej z oświetleniem RGB zmiennym na Placu Przyjaciół Sopotu w Sopocie w systemie -zaprojektuj i zbuduj.

zamawiający: ZDiZ
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 11/TI/13
wartość: poniżej 5 mln euro
termin składania ofert: 14 stycznia 2014  11:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiajacy unieważnia postępowanie na podst.art.93 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp 

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)