Przetargi unieważnione z 2013 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)zamówienie na:

DOSTAWA SOLI DROGOWEJ NIEZBRYLAJĄCEJ DO ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ sukcesywnie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2014 r.

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PN-09/TT/2013
wartość: do 200 tys. euro
termin składania ofert: 22 listopada 2013  10:00
przyczyna unieważnienia: Nie złożono żadnej oferty  

zamówienie na:

DOSTAWA WYROBÓW BETONOWYCH DO ROBÓT DROGOWYCH sukcesywnie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PN-05/TD/2013
wartość: do 200 tys. euro
termin składania ofert: 21 listopada 2013  10:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie w oparciu o art.93 ust.1 pkt.4 

zamówienie na:

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ujęciu wody – Brodwino

zamawiający: zarząd dróg i Zieleni
tryb zamówienia: pzretarg nieograniczony
nr sprawy: TZ/8/2013
wartość: po 200 000 euro
termin składania ofert: 8 października 2013  11:00
przyczyna unieważnienia: Do upływu terminu składania ofert, który upłynął w dniu 8 października 2013 roku o godzinie 11:00 została złożona jedna oferta. Wartość oferty przekracza kwotę, która zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania. Tym samym zachodzi podstawa do unieważnienia postępowania w trybie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp.  

zamówienie na:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji inwestycji: „Budowa drogi rowerowej od ul. Polnej do ul. 3-go Maja w Sopocie, w ramach projektu pn: Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013 finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa ZDiZ
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na usługę
nr sprawy: 06/TI/13
wartość: poniżej 200 tys euro
termin składania ofert: 30 lipca 2013  11:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiajacy unieważnił postepowanie zgodnie z art 93 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp gdyż wystapiła istotna zmiana okolicznosci powodujaca, że wykonanie postepowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wczesniej przewidzieć- uniewazniono przetarg na roboty budowl.podlegające ww usłudze nadzoru inwestorskiego 

zamówienie na:

Budowa drogi rowerowej od ul. Polnej do ul. 3-go Maja w Sopocie, w ramach projektu pn: Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013

zamawiający: ZDiZ w imieniu Gminy Miasta Sopotu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 03/TI/13
wartość: pomiędzy 2 mln a 2,2 mln
termin składania ofert: 23 lipca 2013  11:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający unieważnił postepowanie na budowę drogi rowerowej jw na podstawie art 93 ust.1 pkt 4) ustawy Pzp gdyż oferta z najnizszą ceną przewyższa kwotę, która zamawiajacy zamierza przeznaczyć na wykonanie zadania; po analizie finansowej Zamawiajacy wobec niemozności zwiększenia śrdoków na sfinansowanie zamówienia unieważnił ww. 

zamówienie na:

DOSTAWĘ FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU SPECJALNEGO Z HOMOLOGACJĄ W WERSJI KARAWAN POGRZEBOWY

zamawiający: Gmina Miasta Sopot w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PN-02/TC/2013
wartość: do 200 000 euro
termin składania ofert: 10 lipca 2013  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie zostało unieważnione na podstawie przepisów art. 93 ust. 1 pkt.1) 

Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)