Strona główna  >  Przetargi  >  Unieważnione  >  2019

Przetargi unieważnione z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 16 (z 16)zamówienie na:

Drugi Przetarg na Sprzedaż samochodów stanowiących mienie Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu ul. Kościuszki 25/27,81-704 Sopot w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni
tryb zamówienia: Bez zast. przepisów PZP art. 4 ust.8
nr sprawy: ZP-24/NZ/2019/KS
wartość: do 30 tys euro
termin składania ofert: 28 października 2019  09:00
przyczyna unieważnienia: Przedmiotowe postępowanie zostało unieważniono ze względu na brak ofert. 

zamówienie na:

PRZEBUDOWA CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO POŁOŻONEGO POMIĘDZY ULICAMI BOHATERÓW MONTE CASSINO 25-31 I CZYŻEWSKIEGO W SOPOCIE

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 06/NZ/2019/AT
wartość: poniżej 5 548 000 €
termin składania ofert: 16 października 2019  09:30
przyczyna unieważnienia: z art. 93 ust. 1 pkt 4) pkt 7) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)  

zamówienie na:

Remont pylonu świetlnego znajdującego się w pasie rozdzielającym przy Al. Niepodległości w Sopocie

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: postępowanie zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy PZP, na podst Regulaminu
nr sprawy: ZP-19/NZ/2019/PJ
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 15 października 2019  15:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie zostało unieważnione z powodu braku ofert  

zamówienie na:

WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH W CELU REALIZACJI ZADANIA PN: REMONT TUNELU POD TORAMI PKP SOPOT KAMIENNY POTOK

zamawiający: Zarząd Dróg i zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 12/NZ/2019/AT
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 30 września 2019  11:00
przyczyna unieważnienia: na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

zamówienie na:

Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji inwestycji pn. Przebudowa przejścia podziemnego pod Al. Niepodległości pomiędzy ul. Bohaterów Monte Cassino a ul. 1 Maja w Sopocie

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na usługę
nr sprawy: 10/NZ/2019/EB
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 221 tys euro
termin składania ofert: 27 września 2019  11:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie na podst. art 93 ust.1 pkt 6) ustawy Pzp 

zamówienie na:

Przebudowa przejścia podziemnego pod Al.Niepodległości pomiędzy ul. Bohaterów Monte Cassino a ul. 1 Maja w Sopocie

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na roboty budowlane
nr sprawy: 09/NZ/2019/EB
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 5,548 mln euro
termin składania ofert: 25 września 2019  11:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający zawiadamia, że unieważnia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane na podst art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp: 

zamówienie na:

Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji inwestycji pn. Przebudowa przejścia podziemnego pod Al.Niepodległości pomiędzy ul. Bohaterów Monte Cassino a ul. 1 Maja w Sopocie

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na usługę
nr sprawy: 08/NZ/2019/EB
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 221 tys euro
termin składania ofert: 6 września 2019  11:00
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 6) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.  

zamówienie na:

Sprzedaż drewna wielkogabarytowego

zamawiający: GMINA MIASTA SOPOTU, w imieniu której działa ZARZĄD DRÓG i ZIELENI W SOPOCIE
tryb zamówienia: Bez Zastosowania przepisów PZP art. 4 ust. 8
nr sprawy: TZ/53/ZL/2019
wartość: poniżej 30 tyś euro
termin składania ofert: 5 września 2019  13:00
przyczyna unieważnienia: Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 05.09.2019 r. do godz. 13.00 nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie.  

zamówienie na:

Przebudowa przejścia podziemnego pod Al. Niepodległości pomiędzy ul. Bohaterów Monte Cassino a ul. 1 Maja w Sopocie

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony na roboty budowlane
nr sprawy: 02/NZ/2019/EB
wartość: poniożej 5,548 mln euro
termin składania ofert: 3 września 2019  11:00
przyczyna unieważnienia: Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 03.09.2019 r. do godz. 11.00 nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie 

zamówienie na:

Remont muru położonego w Sopocie od strony ul. Dębowej i ul. 3 Maja - Etap III

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na roboty budowlane
nr sprawy: 11/TI/2019
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 5,225 mln euro
termin składania ofert: 30 kwietnia 2019  11:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający zawiadamia, że prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane: Remont muru położonego w Sopocie od strony ul. Dębowej i ul. 3 Maja – Etap III zostaje unieważnione na podst art 93 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp.  

zamówienie na:

DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU SPECJALNEGO W WERSJI KARAWAN POGRZEBOWY

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu z siedzibą ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PN/02/2/TC/2019
wartość: do 221 000 euro
termin składania ofert: 23 kwietnia 2019  11:00
przyczyna unieważnienia: Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art.93 ust.1 pkt.1) Ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). 

zamówienie na:

Dostawa i montaż drewnianych urządzeń gimnastycznych na teren rekreacyjny przy dawnym ujęciu wody - Sopot Brodwino

zamawiający: Dział Zieleni, Drzewostanu Ulicznego i Lasów Komunalnych
tryb zamówienia: rozeznanie rynkowe
nr sprawy: TZ/16/ZL/2019
wartość: poniżej 30 tys euro
termin składania ofert: 4 kwietnia 2019  12:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie TZ/16/ZL/2019 zostało unieważnione, z uwagi na brak złożonych ofert. 

zamówienie na:

DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU SPECJALNEGO W WERSJI KARAWAN POGRZEBOWY

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu z siedzibą ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PN/02/TC/2019
wartość: do 221 000 euro
termin składania ofert: 20 marca 2019  11:00
przyczyna unieważnienia: Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art.93 ust.1 pkt.1) Ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). UZASADNIENIE: Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .  

zamówienie na:

Budowa placu zabaw przy Alei Wojska Polskiego na wysokości wejścia na plażę numer 33 od strony Lasku Karlikowskiego.

zamawiający: Dział Zieleni, Drzewostanu Ulicznego i Lasów Komunalnych
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 02/TZ/2019
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 19 marca 2019  11:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie unieważniono z powodu błędów formalnych : w ogłoszeniu nie wykazano konieczności posiadania przez Wykonawcę polisy OC, podano zbyt niską wysokość wadium oraz liczne błędy pisarskie 

zamówienie na:

Usługa nasadzenia wraz z pielęgnacją dla zadania pn: Nasadzenia szpalerowe w Alei Niepodległości w Sopocie: Odcinek 5 - od ul. Bohaterów Monte Cassino do ul. Goyki; Odcinek 6 - Od ul. Goyki do ul. Armii Krajowej

zamawiający: GMINA MIASTA SOPOTU, w imieniu której działa ZARZĄD DRÓG i ZIELENI W SOPOCIE
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na usługę
nr sprawy: 09/TI/2019
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 221 tys. euro
termin składania ofert: 15 marca 2019  11:00
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie. Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu w postępowaniu. 

zamówienie na:

Zagospodarowanie Placu Przyjaciół Sopotu elementami przestrzennymi małej architektury Etap I - Wyspa Zieleni i Rekreacji

zamawiający: GMINA MIASTA SOPOTU, w imieniu której działa ZARZĄD DRÓG i ZIELENI W SOPOCIE
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na roboty budowlane
nr sprawy: 04/TI/2019
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 5,548 mln euro
termin składania ofert: 28 lutego 2019  11:00
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 1 Ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie. Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu w postępowaniu. 

Przetargi o pozycjach 1 - 16 (z 16)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij