Przetargi rozstrzygnięte z 2021 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 16 (z 16)zamówienie na:

Ochronę nieruchomości budynkowej, gruntowej oraz mienia Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Bez zastosowania ustawy PZP (DZ.U. 2019. poz.2019)
nr sprawy: ZP-12/NZ/2021/KS
wartość: do 130 tys netto pln
termin składania ofert: 25 lutego 2021  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu oceny złożonych ofert w przedmiotowym postępowaniu, została wybrana oferta Firmy: KONSAL-OCHRONA” sp. z o.o. 81-212 Gdynia, ul. Hutnicza 1. Wykonawca spełnia warunki udziału  

zamówienie na:

Frezowanie karpin na terenie miasta Sopotu w 2021 roku

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Bez zastosowania ustawy PZP (DZ.U. 2019. poz.2019)
nr sprawy: ZP-05/NZ/2021/PJ
wartość: do 130 tys netto pln
termin składania ofert: 4 lutego 2021  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu jw., wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez: Wojciech Dźwik „ARBOR” ul. Czechowskiego 2 D/4 64-800 Chodzież 

zamówienie na:

Wykonanie inwentaryzacji części sieci kanalizacji deszczowej na terenie Hipodromu w Sopocie, określeniu jej rzeczywistej ilości oraz przebiegu, określeniu stanu technicznego i opracowanie dokumentacji umożliwiającej wykonanie wyceny majątku.

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Bez zastosowania ustawy PZP (DZ.U. 2019. poz.2019)
nr sprawy: ZP-01/NZ/2021/KS
wartość: do 130 tys netto pln
termin składania ofert: 2 lutego 2021  11:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy Gdańskie Wody sp. z o.o., ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5, 80-601 Gdańsk.  

zamówienie na:

Przebudowa placów zabaw w Sopocie CZĘŚĆ I: Przebudowa terenu sportowo-rekreacyjnego na skwerze im. Andrzeja Grubby w Sopocie. CZĘŚĆ II: Przebudowa placu zabaw przy ul. Armii Krajowej w Sopocie - ETAP III, Przebudowa placu zabaw w Parku Południowym w Sopocie.

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 74/NZ/2020/PJ
wartość: poniżej 5350000 euro
termin składania ofert: 14 stycznia 2021  11:00
wynik postępowania: Część I: "Przebudowa terenu sportowo-rekreacyjnego na skwerze im. Andrzeja Grubby w Sopocie" jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Konkel Ireneusz Firma Handlowo-Usługowa Auto-Sport, ul. Krótka 6, Cieszenie, 83-334 Miechucino. Część II Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt4 Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu II Części postępowania pn. "Przebudowa placu zabaw przy ul. Armii Krajowej w Sopocie - ETAP III; Przebudowa placu zabaw w Parku Południowym w Sopocie – OPCJA.  

zamówienie na:

"Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania: przebudowa układu drogowego w ul. 3 Maja w Sopocie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”.

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na usługę
nr sprawy: 71/NZ/2020/PJ
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 214 000 EURO
termin składania ofert: 13 stycznia 2021  11:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę złożoną przez firmę: Polska Inżynieria Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 62B lok. 19, 02-002 Warszawa 

zamówienie na:

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: PRZEBUDOWA ODCINKA POTOKU KARLIKOWSKIEGO POMIĘDZY STAWEM REJA A AL. NIEPODLEGŁOŚCI W SOPOCIE

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 70/NZ/2020/AT
wartość: poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 12 stycznia 2021  11:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę złożoną przez Biuro Projektowo-Consultingowe HydroEco s.c. A. Pieniążek M. Felińczak, 80-177 Gdańsk ul. Rycerza Blizbora 13/10. Oferta spełnia wymagania określone w SIWZ 

zamówienie na:

Oczyszczanie Lasów Komunalnych miasta Sopotu w 2021 r

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: postępowanie zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy PZP, na podst Regulaminu udzielania zam.publ. ZDiZ w Sopocie
nr sprawy: ZP-148/NZ/2020/EB
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 30 tys euro
termin składania ofert: 11 stycznia 2021  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu badania i oceny oferty złożonej w postępowaniu jw, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez IMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ul. Reymonta 50. 

zamówienie na:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych, tonerów, tuszy i części zamiennych do urządzeń biurowych kopiująco drukujących oryginalnych, fabrycznie nowych, producenta danego sprzętu”.

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Postępowanie zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy PZP, na podst Regulaminu
nr sprawy: ZP-154/NZ/2020/PJ
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 8 stycznia 2021  23:59
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę złożoną przez Firmę EMSO Sp. z o.o. Sp. k Mościsko, 05-080 Izabelin ul. Gen. W. Sikorskiego 129 do realizacji przedmiotu zamówienia.Oferta spełnia wymagania określone w przedmiocie zamówienia oraz spełnia kryteria oceny.  

zamówienie na:

Dostawa tarcz i innych części do urządzeń służących do cięcia asfaltu, betonu zbrojonego oraz granitu i grotów do młota HYCON wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Postępowanie zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy PZP, na podst Regulaminu
nr sprawy: ZP-150/NZ/2020/PJ
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 8 stycznia 2021  18:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę złożoną przez: “NEWTOOL” Sp. z o.o. ul. Chrzanowskiego 36B, 80-278 Gdańsk. Oferta spełnia wymagania określone w przedmiocie zamówienia oraz spełnia kryteria oceny. 

zamówienie na:

CZĘŚĆ I : Sukcesywna dostawa odzieży roboczej i ochronnej, obuwia roboczego i ochronnego oraz dodatkowego asortymentu związanego z bezpieczeństwem pracy CZĘŚĆ II: Sukcesywna dostawa odzieży specjalistycznej dla pilarzy i robotników

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Postępowanie zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy PZP, na podst Regulaminu
nr sprawy: ZP-153/NZ/2020/PJ
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 8 stycznia 2021  15:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę złożoną przez: F.H. „AS BHP” Marzena Rzepińska Ul. Hutnicza 3481-061 Gdynia do realizacji I części przedmiotu zamówienia.Ofertę złożoną prze firmę INTERTEL Group Ul. Kilińskiego 33, 58-200 Dzierżoniów wybrano do realizacji II części przedmiotu zamówienia. Oferta spełniają wymagania określone w przedmiocie zamówienia oraz spełnia kryteria oceny. 

zamówienie na:

Dostawa części do maszyn i urządzeń, uznanych i zalecanych przez producenta oraz świadczenie serwisu technicznego.

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Postępowanie zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy PZP, na podst Regulaminu
nr sprawy: ZP-149/NZ/2020/PJ
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 8 stycznia 2021  11:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę złożoną przez Kurt – Koenig 80-298, Gdańsk ul. Budowlanych. Oferta Wykonawcy spełnia warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz spełnia kryteria oceny.  

zamówienie na:

Dostawa części, akcesoriów do komputerów, urządzeń sieciowych, peryferyjnych i oprogramowania.

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Postępowanie zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy PZP, na podst Regulaminu
nr sprawy: ZP-159/NZ/2020/AT
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 8 stycznia 2021  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu oceny złożonych ofert w przedmiotowym postępowaniu, została wybrana oferta Firmy: BALTA Spółka z o.o Sp.k. , ul. Słowackiego 37 K, 80-257 Gdańsk  

zamówienie na:

Oczyszczanie placów zabaw na terenie miasta Sopotu w 2021 roku

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: postępowanie zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy PZP, na podst Regulaminu udzielania zam.publ. ZDiZ w Sopocie
nr sprawy: ZP-152/NZ/2020/EB
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 30 tys euro
termin składania ofert: 8 stycznia 2021  10:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu badania i oceny oferty złożonej w postępowaniu jw, na podst. art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych z późn. zm, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez IMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ul.Reymonta 50. 

zamówienie na:

CZĘŚĆ I : Artykuły metalowe, spawalnicze, gwoździe, śruby i inne artykuły powszechnie dostępnego określonych standardach jakościowych do prac w stolarni i warsztacie samochodowym Zamawiającego. CZĘŚĆ II: Rury, płaskowniki, pręty, blachy z usługą cięcia i transportu zamawianego asortymentu na plac składowy Zamawiającego

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Postępowanie zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy PZP, na podst Regulaminu
nr sprawy: ZP-156/NZ/2020/PJ
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 8 stycznia 2021  07:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu oceny złożonych ofert W Części I i Części II przedmiotu zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, została wybrana oferta firmy: Gwint Sklep Metalowy Al. Niepodległości 821, 81-810 Sopot.  

zamówienie na:

Najem sprzętu do korytowania i wywóz urobku

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Postępowanie zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy PZP, na podst Regulaminu
nr sprawy: ZP-155/NZ/2020/PJ
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 7 stycznia 2021  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu oceny złożonych ofert w przedmiotowym postępowaniu, została wybrana oferta firmy: WOD-KAN SPÓŁKA JAWNA JAROSŁAW PIETRALIK, WALDEMAR EWALDT, KRZYSZTOF OKOŃ, ul. Jana z Kolna 26D, 81-859 Sopot. 

zamówienie na:

Usługa nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji dla zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy oświetlenia ulicznego w ul. Piaskowej w Sopocie.

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 73/NZ/2020/AT
wartość: poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 7 stycznia 2021  11:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ALFA Przemysław Marszałkowski ul. Głogowa 9 80-297 Banino.Oferta spełnia wymagania określone w SIWZ. 

Przetargi o pozycjach 1 - 16 (z 16)